POLITISKA PARTIER PERSONRÖRELSE

HEMSIDAN SKINN ANVÄNDS FÖR NYHETER ELLER FÖR ATT UPPMÄRKSAMMA SAKER OCH TING.

2014 (02-04) HEMSIDA DRIVS NUMER  AV FRIVILLIGA DELTAGARE.

EN POLITIK UTAN MOTSTÅND

VI-Personrörelse är en MAKROFILOSOFI d.v.s. en FILOSOFI I SYMBIOS MED ALL FORSKNING och anser att ickevåld samhället är målet.

Skriv till oss? E-post: vipr@vi-pr.se   
tel: 073-0678362

 

FÖRSVINNER LIVET?  sedan börjar OM IGEN EVIGA ÅTTAN .

 Tor Svärdtorp önskar er välkomna!

SAMHÄLLIGT -

"Värde i kritiken är när förslag

och självkritik genomförs."

Vilja till rättvisa är vår näring.

Vi tänker och vi skriver,

vi säger och vi gör.

Vi har rättvisan i centrum.

Jag, du, vi och ni,

Vi Reser i Tiden.

HÄR och NU

LEVER VI

VIPR sång
http://www.youtube.com/watch?v=fnV74RVPsrE&feature=share&list=UUhWgeHDLTUazbywxQTYxGBg

VI-PersonRörelse sång är vare sig kamp sång eller annat än bara sig själv med allt som innebär..

                                 

Härmed onskar vi er välkomna!                                 

Läs, njut och lär dig.                                                                     

Kunskap är gratis. Passa på...                                 

                                                  

 

"RÄTTVISAN STÅR INTE ALLTID I LAGBOKEN" DET ÄR PROVOKATION SOM SKALL STRAFFAS INTE KONSEKVENSEN AV PROVOKATION. Läs mer på...


http://www.vi-pr.se/provokation.htm

SANNINGEN

Vem säger att det som du säger är sanningen? Ditt tal kan vara resultat av olika intryck, egna bearbetningar av egna upplevelser nu och i tid. Därför skall du vara försiktig att tro att det som du säger är sanningen.  

Av Tor Svärdtorp

 

 

 

8 okt 14

Stater.

Ja till Palestinas Stat precis som ja till Israelisk Stat. Ja till Katalansk och Skottisk samt Baskisk stat. Ja till Sardinskt och Siciliansk samt venetiansk och lombardisk stat! Det samma Louisiana och Quebecs stat. Ja till Jämtlands republik och Norrbottens ekonomiska självständighet… Ja så gäller rättvisa om godkännande… till alla stater, federation, självständighet, rörelse oavsett behov! Ja till VI-PersonRörelse förverkligandet av utvidgad demokrati!

 

Skeletten i garderoben.

Vad sägs om Sven-Erik Bucht egen bastu som placerades på hans tomt i Haparanda, bastu som betaldes av svenska skattebetalarna? Vittne som skulle bekräfta det kom aldrig till skott pga. ev. stora ekonomiska förluster och den andra av familjeförlust. Bucht ångrade… men vad hjälpte det när…

 

Nationell vinning.

Socialdemokrater och Vänster överenskommelse gällande ”inga vinster i välfärden” det är ett sätt att återgå till August Palm och Olof Palmes äkta Svenska Socialism. Rättvist ideologiskt samband är för Stefan Löfven och Jonas Sjöstedt är en katapult för en stark europeisk välfärds framgång Svensk-rysk om bara dessa två ledare vågar stiga på och vi med för att tillsammans kastas långt framåt i en revolutionär positiv tid… som det var, som det är och som det kommer att vara och bevara!

Ryssland är dels av industri framtid starkt fäste, jordbruk byteshandel skulle det förenas med. Sociala framgångar som t.ex. godkänna barn och mänskliga rättigheter konventioner eller via min VLFS lagförslag (Vårdnad, LVU, Faderskap och Syskonskap) skulle kröna den sociala rättvisan och stärka identitetsutveckling för miljoner familjer, föräldrar, barn med startpunkt via Stefan och Vladimirs träff för byta deras erfarenhet och liknande ungdomsupplevelser. Andra sociala vinster via skola och vård, bekämpning av alkohol och narkotika, gemensamt arbete gällande forskning och inte minst rymdforskning.

Svensk nationell vinning innebär också vinning för baltiska stater och vårat systerland Finland.   nytt

Tor Svärdtorp

AVSKAFFA ANONYMITET PÅ INTERNET och GÖR INTERNET till ett PERSONLIGT ANSVAR 12-12-29, kl. 7,17. Vad är det som skulle vara bra med avskaffandet av anonymitet? NEGATIV: Vi slipper trakasserier, förföljelser, lögner, rykten, missförstånd, förolämpningar, förnedringar, våldupptrappning, psykisk misshandel, mänsklig psykisk och fysisk degenerering. POSITIV: Utöver det FRÄMJAS ansvar, kommunikation, höjer kunskap, ärlig och konstruktiv information, individuell frihet av högsta grad, annan individuell och kollektiv positiv utveckling, det stigma som vår tids rättigheter är av en positiv framtid i dagens tid.  AVSLUTNING: Var börjar och slutar ANSVARET för Internet leverantör och politiska regeringar? De får inte censurera upplagda informationer som har som syfte att motbevisa tvivelaktiga granskningar, argumenten, domar (beslut av olika slag), obevisad information när information har samma syfte som ovan beskrivits i ”NEGATIV”. Att kräva anonymitet i deklarerade diktatoriska länder är absurt. Då gäller nyanseringar i argument som skall framhäva de mänskliga rättigheterna, fred och friheten för det personliga ansvaret. FRÅGAN ÄR: Vem kan stoppa makten (synlig och osynlig) styrd av personer i maktposition, situationer eller pengar?

Tor Svärdtorp

Vi blev drabbade av en stor IT krasch (inte ännu helt löst). Det har skapat en stor förlust av 14 års dokumentation… och det har kostat multum och kommer att kosta hur mycket tid som helst att återskapa dels VI-pr.se, politique-vipr.eu, eu-familia.eu. Därför är kommentarer gällande politiskt val och utspel av Stefan Löfven och kommer inte heller få tid för en bredare analys, men kort är som följer.


VAL 2014. Stefan Löfvens utspel!

”Stefan Löfven har visat sig vara fast i fackförenings empiristiska metodik och visat låg ideologisk kunskap om IDEOLOGI och stora konsekvenser som den Stora Politiken innebär!

S. Löfven är en FÖRHANDLARE snarare än ideolog och ledare i den bredare meningen om inte annat så visar han sig vara i sin långsiktiga vision och som inte vare sig jag eller andra kan uttala sig för i nuläget.

Hans utspel att bjuda in högern överhuvudtaget och oerfarna unga politiker som Centern som jag definierar politik av klass B (ideologisk alltså), öppnar dörren till lovade fiender av klass A alltså de KAPITALISTER som kallas Liberaler och som gömmer sig bakom den pretentiösa definitionen Folkpartiet. Det är inte bra framför de äldre ideologers ögon och unga med politisk kunskap. Det känns förrädiskt att utesluta Vänsterpartiet för en plats i Regeringen, det känns hårt till och med för mig, som anser att Stefans utspel är rena förolämpningen för de fattiga, proletärer och arbetarklassen!

Stefan skulle ha gjort rätt att låta vänstern vara med i regeringen, öppnar dessutom dörren till höger som han menar att då skulle vi få ungefär vad jag har föreslagit för mer än ett decennium sedan se på  http://www.vi-pr.se/viprs_politiska_block.htm. Förslag alternativ har jag mer men det få vänta när jag har tid eller när Löfven behöver en seriös rådgivare.

Framtiden och till och med i den kortaste tid kan det visa sig vara ett farligt politiskt spel där SD (Sverige Demokrater) i samband med folklig ny väckelse, andra krafter kan få en frammarsch som historien har visat kan åstadkomma som t. ex. fascisterna i Italien (Marcia su Roma), Hitlers framgång i Tyskland eller falla samma som mer tänkbar möjlig likhet i ett oligarkiskt styre typ Francos Spanien. nytt

Tor Svärdtorp


År 2014… om politik och ställning till det. nytt

 1 Jag står upp för det som jag tror på, vet och gör. Du borde göra detsamma så att om vi är fler så ser vi saker på samma sätt då bryts den onda cirkeln kring att hålla hemligt vem man röstar på vid politiskt val. 

2 Att hemlighålla en sådan social samverkan är oetiskt dels tidsmissvisande i ett samhälle som pretentiös kallar sig modernt, demokratiskt, med all rätt därtill att säga vad man tycker är stödjepelare för en sådan tid och politisk princip.

3 KRÄVA att andra som tänker annorlunda skall tystas ner vid politiskt torgmöte och vid andra aktiviteter är odemokratiskt och diktatoriskt ”Du som vill förbjuda andra förbjud dig själv först (en av mina maximer) http://www.vi-pr.se/aforismer_metaforer_dikter.htm”. Värst är att det du förbjuder är ”yttrandefrihet” och därtill du ”provocerar”. Det innebär att du lider som offer av okunskap, medias vilseledande, förtryck och är påverkad av makthavarnas maktsjuksyndrom http://www.vi-pr.se/maktsjuksyndrom.htm
3.a Därför för att hitta din frid och skapa frihet samt leva i fred för dig och andra MÅSTE du konfrontera dig via psyksocial metodik http://www.vi-pr.se/logistiska_samhallspsykologin.htm med dig själv och omgivning eller via andra utvecklingsmetoder. 

4 Jag har röstat på SvP (Svenskarnas Parti) och jag står som representant att krusa i, det pga. de är ett minoritets parti och förtryckt. Jag behöver inte dela till 100% alla andra SvP deltagare, ledares tänkande och agerande. Det är PRECIS SOM DU NÄR DU RÖSTAR POLITISKT FÖR ETT PARTI ELLER DERAS REPRESENTANTER.

5 Bevisa och överbevisa (t.ex. som jag gör) att du är den du är, varför? För att det är nödvändigt för din självmedvetenhet och beslutsamhet.

DÖM INTE I FÖRHANDgör dig upplyst med t.ex. via WIKIPEDIA http://sv.wikipedia.org/wiki/Portal:Huvudsida, historie böcker (låna på bibliotek eller köp), besök deras citerade media, ta kontakt och fråga upplysningar med person som är insats i ämnen osv.

Se mer på media tidning REALISTEN https://www.realisten.se,  tryckförlag Arminius http://www.arminius.se och radio Framåt https://www.realisten.se/2013/08/26/radio-framat-i-kvall-morden-i-usa/.

Tor Svärdtorp


JÄTTARNAS paradigm och sanning… för rättvisan skull!

För dig som har mobilt bredband och annat tele-Internet kontrakt. De stora Telejättarna bedrar… och de små gör detsamma när de minskar hastigheten på surf och kräver att jag skall köpa mer MB (utrymme). Min logik säger att om jag köper 10 MB utrymme men använder bara hälften, det är klart att jag äger fortfarande hälften och alltså 5 MB som Telejätten skall lägga till på mitt konto och som jag kan bruka månaden efter. Månaden därpå har jag alltså 15 MB att använda istället för 10 osv. Rätt ska det vara att betala när jag månaden efter använder 20 MB när jag bara har 15, skall jag så klart betala för de 5 övertrasserade den sk. faktiska konsumtionen.

Orättvisan uppstår när man idag köper t.ex. 10 MB och om du surfar för mer av det, stängs det eller så får du surfa med låg hastighet som inte fyller helt behov av vår tids krav relaterad till välfärd då det dessutom snart i alla ärenden om hälsa, kultur, information, arbete görs via Internet som samhället har gjort oss beroende till.

Vidare fråga om utrymme på t.ex. 10 MB som Telejättar mäter med en bestämd tid t.ex. en månad, stämmer inte på orterna med sämre hastighetsuppkoppling än andra.

Det är samma problematik med sämre telefoniuppkoppling. I Både fall betalar man samma summa men service svarar inte till konsumentens nödvändiga krav och det är då som STIPULERADE PRIS mellan konsumenter och leverantörer FÖRLORAR SITT VÄRDE. Utrymme i MB, telefon kontantkort eller telefonräkningar stämmer inte och telejättarna i dagens praxis gör sig skyldiga till återbetalning, bedrägeri eller belastas med krav av omedelbara radikala förändringar.  

När Telejätten tvingar den enskilde eller företag, konsumenten över huvudtaget att köpa större utrymme, extra MB och betalar för det utöver bestämd månadskostnad gör de sig själv rikare på utrymme och pengar till nackdel för konsumenter och faktisk konsumtion.

Råder jag därför i väntan på eventuella förändringar för juridiska åtgärder att kontrakten mellan konsumenter och producenter skall innehålla information av olikhet och begränsningar som svarar till konsumtionspris mätt till reell konsumtion. Därför om inte dessa telejättar har tekniska möjligheter till en sådan uppgörelse då finns det bara få alternativ att välja: sluta att leverera, sluta att bygga ett samhälle på förhoppningar, skapa ett minimipris, skapa lika pris efter lokala beprövade hastighetsuppkopplingar eller gör det delvis eller helt gratis via skatter eller statligt ägande. 

Konsumenten är den som livnär de stora telejättarna och därför skall Internet surfande och allt annat knutet till IT evolution grundas på FAKTISK KONSUMTION eller GRATIS ANVÄNDNING.

20-24 aug. 2014 Tor Svärdtorp

 

 

Personlig inställning:
"Med tusenårig bevisning och århundrade av styrkande samt mina egna känslor och undrande, upptäckter och upplevelser, med styrkande bevisning att... nationer, stater, regeringar, institutioner, världssamfunden, faller ständigt och i breda marginaler till korruption, girighet och allt som du själv har upplevt och kan tänka dig  faller till onda, så det gör att jag väljer att hålla mig för mig själv. 
Men, pga. vi har rätt till våra tankar och till dess att vi lever tillsammans och är beroende av varandra tills döden skiljer oss åt så avlägsnar jag mig genom att fortsätta med fritt tänkande utan kopplingar. Dessa kopplingar som vill göra mig till den jag inte är eller inte vill tillhöra vare sig i fred eller i frihet.
Rättvisa skipas här och nu med långtids verkan.
Sant att allt som du tänker och gör ÄR POLITIK. Politiska partier förändrar lika mycket värden som politik som är mot politisk makt den som gör mig-dig verkligen fri är min-din kunskap att behärska makten.
"

För
mina barn, för dina barn, för andras barn, för alla barn, för mänsklighet och livet.

Tor Svärdtorp

Som en duva av Björn Afzelius http://www.youtube.com/watch?v=_WMlA42g6kc Född fri Björn Afzelius http://www.youtube.com/watch?

 

SVERIGE FÖRST: All offentlig makt i Sverige utgår från folket och riksdagen är folkets främsta företrädare. Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i vårt land. Svenska folket väljer vart fjärde år 349 personer som ska företräda dem i riksdagen. Riksdagens uppgifter är att stifta lagar, besluta om skatter och bestämma statens budget. Riksdagen granskar också regeringen och de statliga myndigheterna. Dessutom har riksdagen stort inflytande på utrikespolitiken.

ETT LAND, ETT SPRÅK, EN RELIGION OCH VETENSKAP gör min dags identitet. LAGEN visar vägen och enar oss oliktänkande, men RÄTTVISA står inte alltid i LAGBOKEN.

SVEA RIKE FÖRST!

Tor Svärdtorp
 

tänk

STUDIUM

MENTAL UTVECKLING
Följande länkar tillhör samma kärnfråga kring personutveckling relaterad till högre insikt,
högre intelligens om så behagar sanna definitionen om vad som kan vara lösning till våld i dom flesta mångfacetterings aspekter är följande:

Extraktioniskt politik (kopia)
dvs. homogena samhälle beteendesamhälle, identitet samhälle i sin helhet följd nedåt av lättläst i tre olika delar:

HOMO G  
1:a delen av extraktioniskt politik

EGET LAND  2:a delen av extraktioniskt politik

BET SAMHÄLLE  
3:e delen av extraktioniskt politik

Länkar som knyts till samma mål, tänkande och realitet, har dels relation eller är del i det bredare resonemanget och som syftar att stödja den slutgiltiga frågan "extraktioniskt politik" är t.ex. följande länkar:

Politisk mogenhet (kopia)

INSIKT ...instinkt, intelligens, rovdjursdrift och parasit...(kopia)

Kommunikationsproblematiken ...det olösbara...(kopia)

RÄDDA OSS ...vishet och kunskap...(kopia)

Maktsjukesyndrom ...förståelse och hantering... (kopia)

Logistiska samhällspsykologin ...terapeutisk väg...(kopia)

VI-pr partiprogram ...praktisk väg till mål...(kopia)

 

INGEN BLIR RIK AV EGEN ARBETSFÖRMÅGA.

EKONOMISK RIKEDOM GRUNDAS PÅ UTNYTTJANDE AV ANDRAS ARBETSFÖRMÅGA.

Läs mer på olika VI-pr länkar och analyser... din blodutsugare...

RIKEDOM ÄR FARLIGT

Tor Svärdtorp

TÄNK och GÖR SKILLNAD, SLUTA att HATA och HOTA POLITISK eller RELIGIÖS DIN NÄSTA.

Det är få av de mänskliga Ideologierna eller Tro som har sina rötter i det onda och har som budskap att förfölja andra Raser, folkslag, dräpa, förstöra, kriga, förinta, tvinga, förbjuda osv. och att det skapas motsättningar som man skall försvara sig emot. Alltså, är inte ideologier de politiska eller religiösa som det är fel på det är ledarna som inte behärskar makten.

Några exempel. I den kända politiska sfär vi kan inte påstå att allt som går under parollen ”SOCIALISM”, ”KOMMUNISM”, ”KAPITALISM” och inte heller ”ANARKISM” är det fel på. Då skulle vi inte ha politiska partier, syftet som multikulturell, internationalism, nationalism, federalism, regionalism, kommunrörelse och extraktioniskt politik. Definition som panteism, universalism, humanism, kosmopolitism, värdsmedborgare och allt annat du kan hitta i upplagsböcker, på andra informationsmedia eller som du själv har skapat som tänkare skulle också upphöra. I den religiösa sfären är det samma. Allt är som en kedja. Vi tar konkreta exempel av vår tid: motstånd mot nazism, kommunism, kapitalism knyts till historiska händelser och där var ledare och den tiden som det var, det som skapade de mindre eller mer kända barbari som barbari självt var i sin tid. Religion är detsamma med korståg som ett exempel av ett modernt ord imperialism och dagens med islamism där alla otrogna skall slaktas helst halaslakt men det finns islamister som avviker från den böjelsen.

Så, som jag skrev en av mina maximer: ”De som förbjuda skall först förbjuda sig själva.”

Tor Svärdtorp

 

ARBETE Norrland

Kooperativ, ekonomiskförening, aktiebolag.

1) vi söker en terapeut (psyk). Gnäll och lär dig att säga ifrån! Lär dig att förebygga våld hemma och i samhälle. Kurser: gör verklighet av ditt missnöje och värna dina rättigheter. Lär dig att älska dig själv och andra. Ditt problem eller glädje är vårt! För ett ickevåldsamhälle E-posta intressen..

2) Vi söker en diplomerad konstnär för att starta en privat konstskola ev. internat. Skriv till oss via E-post.

3) vi söker dig som vill arbeta med hantverk, konsthantverk, bildkont & dekoration -monumental och dig som inriktar sig till egen skapande inom möbler.

4) Du som kan bra svenska och eventuell andra språk. Området: Piteå-Luleå-Älvsbyn-Boden. Kontakta oss via E-post.

 

VI SÄLJER
Se länk på "Bildkonst".

MER: Grund princip för ett PARAPLY FÖRETAG. A 1) Flera yrken sammanslagna. 2) Centraliserad totalomsättning. alternativ: 10 % av egen företag vinst insättning till gemensamma bankkonto. total summa disponeras för stöd till före detta små företagare som nu har blivit självständig men hamnad i kris. B 1) Totalomsättning når mål av en fungerande företagsamhet för alla sammanslagna verksamheter. 2) Skiljedom av totalomsättning till godo för små självständiga företagare * C. *C ALTERNATIV VID DYNAMISKA FORTSATT UTVECKLING 1) Paraply företag avslutar centraliseringen. 2) Paraply företag står som garant för enskilda små företagare med en egen förberedd ”ekonomisk reserv”: I) vid behov utan tidsbegränsningar II) vid behov med tidsbegränsningar III) för vidare stödutveckling vid A, kvalitet och B, högre vinst.

E-post  vipr@vi-pe.se

 

världen
 

VÄRLDSUNDERGÅNG Räknare om världsbefolkning sekund per sekund… titta och tänk! nytt

INTERNATIONAL

"I frihetens namn är vandringsflödet över hela klotet en del av sunt förnuft. Men en NATION, ett FOLKSLAG, en DEMOKRATI, en DIKTATOR, ett FÅMANNAVÄLDE, en TRO SKILD ELLER TILLSAMMANS LÖSER INTE VÄRLDSPROBLEMEN SOM GRUNDAS PÅ OLIKHET OCH DET PERSONLIGA MAKTBEHOVET. Rörelsefrihet kvarstår som en bubbla i förnuftet. Varken anarki, Staten eller kaos ger svar till mina tankar, dina ord eller sunt förnuft... OVISSHET KVARSTÅR" Se mer på t.ex. http://www.vi-pr.se/krig_fred_6.htm och på http://www.vi-pr.se/maktsjuksyndrom.htm

Tor Svärdtorp


Möt Ryssen
http://www.youtube.com/watch?v=GxktWizdqoE

Ukraina idag


ATOMBOMB över HIROSHIMA KAN aldrig förlåtas! nytt


ISIS, de islamiska framgångsrika mördarkrafterna. I dagens läge får de dels mothugg av KORSRIDDARNA USA. Den negativa islamiseringen med sharialagar, jihad har motarbetats länge i tysthet av KORSRIDDARE dagens enade Ryssland

Det är en skam, fel strategi och taktik att dagens ansvariga EU politiker inte låter federerade krafter träda fram som ett avslutningshalshugg mot den negativa islamiseringen.

Det var i gamla Europa som korsriddartåg bildades.
Än idag finns korsriddare, tempelriddare i Europa men som har somnat i deras inre kretsar i intressefrågor om makt och kapital. Här är en av de, jag själv som Tempelriddare som vill väcka brödernas förståelse.

Tor Svärdtorp

IS. MUSLIM, RELIGIONER och KVINNAN nytt


OBS! (Uppdatera hemsida VI-pr oftare för ser de sista inlägg. Klicka ovan på runda pilen ofta på vänstersida på din webbläsare...)

Lägg VI-pr som din start sida. HUR GÖR MAN DET? Klicka på start, klick på kontrollpanel, klicka på Nätverk och Internet, klicka på Internetalternativ eller ändra startsida klicka då på delete och i lilla rutan där försvann text skriv som följer: http://www.vi-pr.se
Med det har mycket att tjäna på. OBS! Du kan skriva in fler hemsidor som kommer att puppa upp samtidigt när du statar webbläsare där via dem du kan surfa på olika stället samtidigt!!! Lycka till för den lilla insats! 
nytt


 

HAPARANDAFALLET 2010- 2014

https://www.youtube.com/watch?v=0ucAjqMBvnU&list=UUhWgeHDLTUazbywxQTYxGBg&index=1 HAPARANDAFALLER nr. 3 relaterad till HAPARANDAFALLET

http://www.youtube.com/watch?v=3a-0xfyXZRI&list=UUhWgeHDLTUazbywxQTYxGBg HAPARANDAFALLER nr. 2
relaterad till HAPARANDAFALLET.  Korruption på sociala, politiker, domstolar.

SESKARÖ PARTIET Relaterad till HAPARANDAFALLET och HAPARANDAFALLER nr.2 Länkar relaterade till Seskarö Partiet mf. som inte är aktuella men här finns som bevis av allmänt förföljelse och korruption typ relation med instabila personlighet och narkotika.
 

VARNING FÖR SOCIALTJÄNSTEN  nytt

 www.politique-vipr.eu

Politique-vipr (VI-pr, eu) = Politiska Partier Personrörelse (P.P.P.) Partito dei Partiti Poltitici.


Flera olika typer av länkar som innehåller varianterSnabbt att hitta...

Ideologier länkar med org. m.m. ...länkar...

Alfabets länkar med http... ...länkar...

LÄNK i ALFABETS ORDNING....länkar...

LÄNK i ALFABETS ORDNING med introduktions innehåll. Lämpas för studier. (Under bearbetning).  ...länkar...

LÄNK i ALFABETS ORDNING med bilder  och låtar. Lämpas för dokumentation och stämning. (under bearbetning) ...länkar...

LÄNKAR EFTER SUBJEKT  
 

introduktion

ALLMÄNT

MEDDELANDE


TÄNKANDE och SAMHÄLLIG


VIDEOOOO över 60 st.


I
VI-PersonRörelse POLITISKA PLATTFORMER

Monarkparti

Politisk Kriminella Allas Partiet

Natio Europa

Det självständiga Hälsingland 

M.N.R. Månsidig Nationell Regering

VI-SP Svensk Partiet ProgramVI-PRs POLITISKA BLOCK

Funtionalistisk Regering

Kristna Politiska Partiet

T.O.R.A.


VI-pr partiprogram

 http://www.eu-familia.eu/ = FamiljeVärnPartiet = Europeiska Familje Värn Partiet (EFVP) eller FolkVärnPartiet (FVP)
 

II IDEOLOGIER

Politiska partier

BREV TILL...

Hjälp

 

III
OBS!
Härmed vi vill uppmärksamma för studerande eller intresserade i följande ämne här nedan t.ex. en psykologisk analys kan innehålla intressanta inslag som kan placeras i det filosofiska tänkandet osv. Det är upp till var och en att få sammanhanget klart för sig.


Filosofiska Vetenskap


Existerar vi?


Sociologiska analyser ...länkar...
Sociologiska analyser

Demokrati, diktatur, VOM och lösningar

Kommunikationsproblematiken
 

Sex och makt

 Familj

 


Filosofiska analyser ...länkar...

Filosofiska analyser

nej till Frihet, ja till Ansvar
 

 

Terrorister och mördare

Krig eller fred


INSIKT

Tvivel

 

Sociopolitiska analyser ...länkar...

MAKTPOLITIK nr 1

Sociopolitiska analyser

rasen_renhet.htm

Vittnespsykologer och politikernas dilemma

Extraktioniskt politik


Politisk mogenhet

Självförtroende

FATTIGDOM

RÄDDA OSS

 

Psykologiska analyser ...länkar...

Psykologiska analyser

ARVSMASSA och våra dagliga önskningar

Logistiska samhällspsykologien

Förlåtelse och nuet 

Maktsjuksyndrom

Varför gråter vi?

Om mobbning

Provokatio
n


Svartsjuka

 

IV

GRUNDARE till
VI-PeronRörelse

TORSVÄRDTORP

VÄRLDSUNDERGÅNG

LJUSET

DAGENS meny

 


VI-samhällets inriktning

VI-Samhället

DEN TREDJE ÖGA

Rättvisa och Domstolar

Politiska minoriteter


Mina lag förslag

EXEKUTIV LAG

Droger? NEJ, TACK!

PORNOGRAFI?

HELHET
 

Fauna


GRÖN MUNK SJÄLVFÖRSVAR (GMS)

Primitiv överlevnad i norden

HETERO

Invandring Homo Våld - TREENIGHET   nytt nytt nytt

 

V

VARNINGAR ...länkar...

VARNINGAR
Vi skriver om tragedier med mening att upprätta saker och ting inte ha andra syften vare sig att styra utredningar eller påverka deltagare... Sanningen framför allt!

1:a maj 2015 Stockholm nytt

 

VI

NORRLAND

NORRLAND

INVANDRARE 

Maxim Prozov

ETT LAND ETT SPRÅK!
Ordning och reda...

Svensk diktatur och andra diktaturer

 

VII

BLANDNING


Om kvinnor

V
i uppmärksammar studie och granskning som är av vikt kring "Beteende vetenskap": >>> Kvinnor som startat krig. >>> Onda ondskefulla kvinnor. >>> Kvinnliga "pedofilligor" och kvinnors övergrepp på barn. >>> Umgängessabotage mot barn. >>> Genusteori. UTÖVER: http://www.yakida.se/tekniker.html

Om barn
  Om man
Om barnbarn

Giacomo Oreglia bortgången

SVASTIKA och Symboler

VEM ÄR SVENSK


Svenska politiska partier stora som små värda och bluffare


Bilder


KONST och LITTERATUR

Bildkonst

Pappa med vingar 

För en bättre babyAforismer, metaforer, dikter


LÄS och LYSSNARhörna

 


..mina
ord sårar inte de är väckande..

Citat 1 av 2

Goda makter.
Dessa får mig att leda ER som ett enda block mot de ONDA:
JAG skall skaka passiva medborgare till LIV!
JAG skall ge blixten styrka till djärva medborgare!!
JAG skall ge TRO till dig som tvekar!!!
JAG skall återuppliva nationella martyrer och hjältars styrka till vårat folks ära!!!
JAG skall erövra ONDSKAN från ditt blod, från ditt kött, från ditt hjärta, från din hjärna och gör dig helig framför världens feghet, rädslor, tyranni, galenskap!!!
TRO PÅ MIG, VI TILLSAMMANS VINNER STRIDEN FÖR TRYGGHET, FRED, FRIHET OCH IDENTITET!
KOM MED, DU ÄR VÄRD VÅR STYRKA!
 

2 av 2.

MIN LÄRA ÄR DINA ORD
Historien tillhör förgången tid, igår, eller stunden före och efter mina ord...
Realiteten, stunden här och nu är det som gör mig verklig, det som jag säger och gör. Här och nu är livet
... och min sanning.
Jag skall leva i nuet, ingen skall erövra min individuella frihet.
Jag skall överleva allt förtryck, inte igår eller imorgon.

Jag känner inget hat och jag vet inte vad hot är, rädslan (*) har jag ingen vetskap om.
Jag bär inga känslor...(*1) jag är fri.
För DIG som bestämmer över andra eller mig, läs noga.
Jag är en härdad krigare... du gjorde mig sådan.
Jag har ett minne och jag kan jaga, du gjorde mig sådan.
Jag bär smärtan och nu kan jag känna fientlighet, du gjorde mig till en sådan.

Du... ni är många, men jag är den "absoluta".
Ni kan erövra mig endast med döden, men då blir jag ett exempel i historien som påverka fria och heta känslor hos de förtryckta.
Där folk har makt och pengar, där folk berusar sig, där finns intresse, där finns politisk lögn.
Ni kan förbjuda för ni är rädda, ni kan skjuta för ni är fega, NI är INGET för mig.
Det som jag har att säga har jag skrivit till DIG. Ta lärdom och lev det.
Lyssna på mig och lev i nuet.

OBS! * Med det menar jag "Detta psykiska tillstånd när striden påbörjas till ett rättfärdigt slut. *1 Med det menar jag ånger efter rättfärdig strid.
 

...ATT VARA MED...

Av mig, TOR  Svärdtorp


RELIGION
Källa:
Google och Wikipedia ”Religionen har förmodligen ursprungligen uppstått för att människan skulle kunna hantera liv och död, för att åskådliggöra den värld som hon antagit måste finnas till bortom det hon kan uppleva med sina sinnen, för att försöka förklara det som var till sin natur oförklarligt men ändå skedde.”  Nationalencyklopedin religion religion [-liu:´n eller -ligiu:´n] (latin reli´gio , här 'vördnad för det heliga', 'gudsdyrkan', ett ord av omdiskuterat ursprung)...”

RELIGION och att vara religiös.
Premiss: av
Tor Svärdtorp Om ”dualism” om den goda och den onda.
Att ha en TRO är som att vara 1) religiös utan skam och synd, 2) att ha ett liv genom att tro på vad ögonblicken visar sig vara och 3) tro på den inre förlåtelsen som en del av det goda. 4) Vara ”rättfärdig” på jorden och 5) gå mot framtiden utan behov av räddning.

BODEN, Nordbotten i Sverige sätet för VI-PersonRörelse.se http://www.vi-pr.se/, Politique VIPR.eu http://politique-vipr.eu/, FamiljeVärnPartiet.eu http://eu-familia.eu/   https://www.facebook.com/familia.eu?ref_type=bookmark, Facebook "Heterosexuella i världen https://www.facebook.com/pages/Heterosexuella-i-världen/465334450272578?fref=ts" och konstnärs GAM https://www.facebook.com/pages/GAM/501945029894957?fref=ts.
073-0678362 från kl må-fr kl. 8.00-16.00 tor@vi-pr.se

DU DONERAR VI ORGANISERAR

När du vill betala in några pengar från ditt konto som inte är i samma bank som vårat då måste du använda ett s.k. clearingsnummer som är som följer 6379 och sedan tilläggs ett bindesträck  som efterföljs av bankgirokonto som är följande 694730882. Alltså: 6379-694730882
Clearingsnummer är inte nödvändigt om du har samma bank
och i så fall är det vanligt att via Internets inbetalningar att
clearingsnummer
blockerar automatisk pga. att systemet känner igen att det handlar om samma bank.