Tor Svärdtorp  P O R T A LEN POLITIK UTAN MOTSTÅND

"RÄTTVISAN STÅR INTE ALLTID I LAGBOKEN, LAG KAN BRISTA men INTE RÄTTVISAN så att RÄTTVISA ÄR INTE OLAGLIG! DET ÄR PROVOKATION SOM SKALL STRAFFAS INTE KONSEKVENSEN AV PROVOKATION   http://www.vi-pr.se/provokation.htm"

VI TILLSAMMANS GÖR SKILLNAD! Mer info på tor@vi-pr.se eller tel. 073-0678362

I alla år har vi stöttat google i alla sina former inte minst som ÖVERSÄTTARE från språk till språk, bäst i text brukar man säga. Därför kommer vi att anstränga oss så långt det går för att lägga till ett google översättningsfönster i alla länkar på VI-pr, Politique-vipr och eu-familia. Med det, TAR VI STEG mot våra principer att vara så nationellt-svenska som möjligt. Vi öppnar vårt tänkande, riktningar och mål för de individer som vill och kan förstå, delta och skapa med oss...

FÖRHANDSVISNING FÖR ATT RÄDDA OSS från våld m.m. Mina familjetragedier och orsaker    http://www.vi-pr.se/haparandafallet.htm  Brev till media nyheter TV1 och TV4 m.fl.

Finns en del förslag att förvandla VI-Personrörelse skinnet i den klassiska färgsättningen som inte är färg utan alltså vit grund och meddelande i svart.

Ja, det lät bra och det har vi provat tidigare... att vara lika som andra hemsidor i media. Men, jag anser att det är en förmån att kunna skapa en sida som via färg, via
olika bokstavs storlek, olika format och bilder så att det underlättar navigering, snabbt hitta eller hittar om igen sig till länk eller annat vad man söker. På grund av att hemsida är så omfattande skulle det vara tidskrävande leta efter  saker och ting om allt skulle vara lika (vitt och svart) utan bilder eller blinkande punkter som signalera sista inlägg!

Du som vill snabbt öka effektivitet, skall komma på att du fokuserar dig till färg och form i skinnet och som leder dig till samma innehåll och länkar t.ex. allt som är blått är de  länkar som du kan klicka på allt som markeras med gul över färg är för att påpeka viktigt innehåll eller tydliggöra mening i Skinnet. Vill du lätt hitta länkar klicka på ALFABET LÄNKAR.

 

VI-PersonRörelse 

Domänen VI-pr VI-pr

Navigera genom att klicka på länkkar:


VIDEOOOO!

ALFABETS ORDNING

Alfabets länkar med http...

ALFABETS med introduktions innehåll.

ALFABETS ORDNING med bilder  och låtar.

ALFABET NUMERISK
 

Ideologier länkar med org. m.m.

http://www.vi-pr.se/gon_munk_sjalv_forsvar.htm 

VI-PersonRörelse

 
Subdomän VIPR


http://politique-vipr.eu/ 

Italia    Françe    Traajades    English     Sverige

http://www.politique-vipr.eu/traajades.htm


SYNDROME OF THE POWER

 

 

 DOMÄN eu.familia.eu

http://eu-familia.eu/ 

VAD JAG TYCKER

Länkar

Medlemsstöd

Hur man röst

STATEN, REGERING, NATION OCH SIN RÄTT TILL EXISTENS?

POLITISKT KÖRKORT

- Politiskt val och politiska partiers skillnader.

- Den allmänt kända demokrati principen som används i svenska regeringen och övrigt är att MAJORITETEN SOM BESTÄMMER över MINORITETEN.
- Om 10 miljoner människor befolkar Sverige och politiskt röstberättigade är i minoritet är det viktigt att t.ex. ändra åldern för politisk rättighet så att majoritet återinförs.
- Utan majoritet faller rätten till att styra demokratiskt. Nation blir utan Regering och omständigheterna gör att Staten och Nationen i princip upphör.

Följ mig i den analytiska SANNINGEN om demokrati och politik i nästa uppföljning som snart kommer att publiceras.

Studium påbörjades 2011 och färdigställdes 23 JAN 2015.


världen
 
TÄNK och GÖR SKILLNAD, SLUTA att HATA och HOTA POLITISK eller RELIGIÖS DIN NÄSTA.

Det är få av de mänskliga Ideologierna eller Tro som har sina rötter i det onda och har som budskap att förfölja andra Raser, folkslag, dräpa, förstöra, kriga, förinta, tvinga, förbjuda osv. och att det skapas motsättningar som man skall försvara sig emot. Alltså, är inte ideologier de politiska eller religiösa som det är fel på det är ledarna som inte behärskar makten.

Några exempel. I den kända politiska sfär vi kan inte påstå att allt som går under parollen ”SOCIALISM”, ”KOMMUNISM”, ”KAPITALISM” och inte heller ”ANARKISM” är det fel på. Då skulle vi inte ha politiska partier, syftet som multikulturell, internationalism, nationalism, federalism, regionalism, kommunrörelse och extraktioniskt politik. Definition som panteism, universalism, humanism, kosmopolitism, värdsmedborgare och allt annat du kan hitta i upplagsböcker, på andra informationsmedia eller som du själv har skapat som tänkare skulle också upphöra. I den religiösa sfären är det samma. Allt är som en kedja. Vi tar konkreta exempel av vår tid: motstånd mot nazism, kommunism, kapitalism knyts till historiska händelser och där var ledare och den tiden som det var, det som skapade de mindre eller mer kända barbari som barbari självt var i sin tid. Religion är detsamma med korståg som ett exempel av ett modernt ord imperialism och dagens med islamism där alla otrogna skall slaktas helst halaslakt men det finns islamister som avviker från den böjelsen.

Så, som jag skrev en av mina maximer: ”De som förbjuda skall först förbjuda sig själva.” 

Tor Svärdtorp

 

 

DU DONERAR VI ORGANISERAR Bg. 6379-694730882 Vi behöver ekonomiskt stöd från 100:- och upp till 1.000.000 är Välkomna!

KONTAKTA OSS via tor@vi-pr.se eller 073-0678362 M-F fån kl 8.00-16.00

 

 

                               

HÄRMED ÖNSKAR VI ER VÄLKOMNA LÄS NJUT OCH LÄR DIG KUNSKAP ÄR GRATIS PASSA PÅ                                 

SAMHÄLLIG: Värden i kritiken är när förslag och självkritik genomförs.