Tor Svärdtorp PORTAL  DU DONERAR VI ORGANISERAR Bg. 6379-694730882

 http://vi-pr.se/forsta_maj_kolla.htm Alla till trottoar marsch 1/a maj 2015 i Stockholm från centralstation, start senast kl. 11.00

"TROTTOAR PROMENAD är en icke våld problemlösning av individuellt initiativ som grundas på en spontan samling av folkrörelse. Har en startplats och bestämd riktning skapas av den som skall tala om eget problem som t.ex. själv kommer att tala om min egen privata händelse som har fått idén att blomma. Vi kommer att turas om och tala om egen upplevelse och tom. kanske flyttar oss som vinden till olika gemensamma riktningar där talaren behagar sig vara för att framföra sitt problem. RÄTT TILL TAL GRUNDAS PÅ ATT DU ÄR MEDVETEN TILL EN LÖSNING AV DITT PROBLEM OCH FÖRESLÅR DET."

  

VI-pr Förlåtelse stjärna påpekar ny länk eller något nytt i ämnen.

ANTEPRIMA!
=
FÖRHANDSVISNING

Val fria partiet

 
Sexuella övergrepp och offer... samt ANDRA HÄNDELSER med SAMMA SLUTSATSER  

VI-personrörelse

Domänen VI-pr

 Navigera genom att klicka på länkkar:

ALFABETS ORDNING

Alfabets länkar med http...

ALFABETS med introduktions innehåll.

ALFABETS ORDNING med bilder  och låtar.

ALFABET NUMERISK
 

VIDEOOOO!
 

Ideologier länkar med org. m.m.

 

 PR - EU - GAM - VIPR - SVERIGE - FAMILIA - MAXIMUM -
VI-PersonRörelse

Öppna dörren till portal genom att Klicka här KLICKA HÄR

STATEN, REGERING, NATION OCH SIN RÄTT TILL EXISTENS?

POLITISKT KÖRKORT

-Politiskt val och politiska partiers skillnader.

-Den allmänt kända demokrati principen som används i svenska regeringen och övrigt är att MAJORITETEN SOM BESTÄMMER över MINORITETEN.
-Om 10 miljoner människor befolkar Sverige och politiskt röstberättigade är i minoritet är det viktigt att t.ex. ändra åldern för politisk rättighet så att majoritet återinförs.
-Utan majoritet faller rätten till att styra demokratiskt. Nation blir utan Regering och omständigheterna gör att Staten och Nationen i princip upphör.

Följ mig i den analytiska SANNINGEN om demokrati och politik i nästa uppföljning som snart kommer att publiceras.

FÄRDIGT! AKTUELLT! IDAG 23 JAN 2015. Studium påbörjades 2011!

POLITISKT KÖRKORT OBS!


världen
 
TÄNK och GÖR SKILLNAD, SLUTA att HATA och HOTA POLITISK eller RELIGIÖS DIN NÄSTA.

Det är få av de mänskliga Ideologierna eller Tro som har sina rötter i det onda och har som budskap att förfölja andra Raser, folkslag, dräpa, förstöra, kriga, förinta, tvinga, förbjuda osv. och att det skapas motsättningar som man skall försvara sig emot. Alltså, är inte ideologier de politiska eller religiösa som det är fel på det är ledarna som inte behärskar makten.

Några exempel. I den kända politiska sfär vi kan inte påstå att allt som går under parollen ”SOCIALISM”, ”KOMMUNISM”, ”KAPITALISM” och inte heller ”ANARKISM” är det fel på. Då skulle vi inte ha politiska partier, syftet som multikulturell, internationalism, nationalism, federalism, regionalism, kommunrörelse och extraktioniskt politik. Definition som panteism, universalism, humanism, kosmopolitism, värdsmedborgare och allt annat du kan hitta i upplagsböcker, på andra informationsmedia eller som du själv har skapat som tänkare skulle också upphöra. I den religiösa sfären är det samma. Allt är som en kedja. Vi tar konkreta exempel av vår tid: motstånd mot nazism, kommunism, kapitalism knyts till historiska händelser och där var ledare och den tiden som det var, det som skapade de mindre eller mer kända barbari som barbari självt var i sin tid. Religion är detsamma med korståg som ett exempel av ett modernt ord imperialism och dagens med islamism där alla otrogna skall slaktas helst halaslakt men det finns islamister som avviker från den böjelsen.

Så, som jag skrev en av mina maximer: ”De som förbjuda skall först förbjuda sig själva.”

Tor Svärdtorp

 

 tor@vi-pr.se

 

 

 

                               

HÄRMED ÖNSKAR VI ER VÄLKOMNA LÄS NJUT OCH LÄR DIG KUNSKAP ÄR GRATIS PASSA PÅ                                 

SAMHÄLLIG: Värden i kritiken är när förslag och självkritik genomförs.