Tor Svärdtorp PORTAL  

                                  PR - EU - GAM - VIPR - SVERIGE - FAMILIA - MAXIMUM - VI-PersonRörelse DU DONERAR VI ORGANISERAR Bg. 6379-694730882

 

 

VI-personrörelse

Domänen VI-pr

 Navigera genom att klicka på länkkar:

ALFABETS ORDNING

Alfabets länkar med http...

ALFABETS med introduktions innehåll.

ALFABETS ORDNING med bilder  och låtar.

ALFABET NUMERISK
 

VI-pr
 

VIDEOOOO!
 

Ideologier länkar med org. m.m.

 

 

Öppna dörren till portal genom att Klicka KLICKA HÄR 

STATEN, REGERING, NATION OCH SIN RÄTT TILL EXISTENS?

Politiskt val och politiska partiers skillnader.

Den allmänt kända demokrati principen som används i svenska regeringen och övrigt är att MAJORITETEN SOM BESTÄMMER över MINORITETEN.
Om 10 miljoner människor befolkar Sverige och politiskt röstberättigade är i minoritet är det viktigt att t.ex. ändra åldern för politisk rättighet så att majoritet återinförs.
Utan majoritet faller rätten till att styra demokratiskt. Nation blir utan Regering och omständigheterna gör att Staten och Nationen i princip upphör.

Följ mig i den analytiska SANNINGEN om demokrati och politik i nästa uppföljning som snart kommer att publiceras.

Tor Svärdtorp

 

 

 tor@vi-pr.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

HÄRMED ÖNSKAR VI ER VÄLKOMNA LÄS NJUT OCH LÄR DIG KUNSKAP ÄR GRATIS PASSA PÅ                                 

SAMHÄLLIG: Värden i kritiken är när förslag och självkritik genomförs.