POLITISKA PARTIER PERSONRÖRELSE

EN POLITIK UTAN MOTSTÅND

 Tor Svärdtorp önskar er välkomna!

SAMHÄLLIGT -

"Värde i kritiken är när förslag

och självkritik genomförs."

Vilja till rättvisa är vår näring.

Vi tänker och vi skriver,

vi säger och vi gör.

Vi har rättvisan i centrum.

Jag, du, vi och ni,

Vi Reser i Tiden.

HÄR och NU

LEVER VI

VIPR sång
:
http://www.youtube.com/watch?v=fnV74RVPsrE&feature=share&list=UUhWgeHDLTUazbywxQTYxGBg

VIPR sång är vare sig kamp sång eller annat än bara sig själv med allt som innebär..

Skriv till oss? E-post: vipr@vi-pr.se   073-0678362

DU
DONERAR VI ORGANISERAR

När du vill betala in några pengar från ditt konto som inte är i samma bank som vårat då måste du använda ett s.k. clearingsnummer som är som följer 6379 och sedan tilläggs ett bindesträck  som efterföljs av bankgirokonto som är följande 694730882. Alltså:
6379-694730882
Clearingsnummer är inte nödvändigt om du har samma bank och i så fall är det vanligt att via Internets inbetalningar att clearingsnummer blockerar automatisk pga. att systemet känner igen att det handlar om samma bank.


HEMSIDAN SKINN ANVÄNDS FÖR NYHETER ELLER FÖR ATT UPPMÄRKSAMMA SAKER OCH TING.


2014 (02-04) HEMSIDA DRIVS NUMER  AV FRIVILLIGA DELTAGARE.


Personlig inställning:
"Med tusenårig bevisning och århundrade av styrkande samt mina egna känslor och undrande, upptäckter och upplevelser, med styrkande bevisning att... nationer, stater, regeringar, institutioner, världssamfunden, faller ständigt och i breda marginaler till korruption, girighet och allt som du själv har upplevt och kan tänka dig  faller till onda, så det gör att jag väljer att hålla mig för mig själv. 
Men, pga. vi har rätt till våra tankar och till dess att vi lever tillsammans och är beroende av varandra tills döden skiljer oss åt så avlägsnar jag mig genom att fortsätta med fritt tänkande utan kopplingar. Dessa kopplingar som vill göra mig till den jag inte är eller inte vill tillhöra vare sig i fred eller i frihet.
Rättvisa skipas här och nu med långtids verkan.
Sant att allt som du tänker och gör ÄR POLITIK. Politiska partier förändrar lika mycket värden som politik som är mot politisk makt den som gör mig-dig verkligen fri är min-din kunskap att behärska makten.
"

För
mina barn, för dina barn, för andras barn, för alla barn, för mänsklighet och livet.

Tor Svärdtorp


..mina ord sårar inte de är väckande..

Citat 1 av 2

Goda makter.
Dessa får mig att leda ER som ett enda block mot de ONDA:
JAG skall skaka passiva medborgare till LIV!
JAG skall ge blixten styrka till djärva medborgare!!
JAG skall ge TRO till dig som tvekar!!!
JAG skall återuppliva nationella martyrer och hjältars styrka till vårat folks ära!!!
JAG skall erövra ONDSKAN från ditt blod, från ditt kött, från ditt hjärta, från din hjärna och gör dig helig framför världens feghet, rädslor, tyranni, galenskap!!!
TRO PÅ MIG, VI TILLSAMMANS VINNER STRIDEN FÖR TRYGGHET, FRED, FRIHET OCH IDENTITET!
KOM MED, DU ÄR VÄRD VÅR STYRKA!
 

2 av 2.

MIN LÄRA ÄR DINA ORD
Historien tillhör förgången tid, igår, eller stunden före och efter mina ord...
Realiteten, stunden här och nu är det som gör mig verklig, det som jag säger och gör. Här och nu är livet
... och min sanning.
Jag skall leva i nuet, ingen skall erövra min individuella frihet.
Jag skall överleva allt förtryck, inte igår eller imorgon.

Jag känner inget hat och jag vet inte vad hot är, rädslan (*) har jag ingen vetskap om.
Jag bär inga känslor...(*1) jag är fri.
För DIG som bestämmer över andra eller mig, läs noga.
Jag är en härdad krigare... du gjorde mig sådan.
Jag har ett minne och jag kan jaga, du gjorde mig sådan.
Jag bär smärtan och nu kan jag känna fientlighet, du gjorde mig till en sådan.

Du... ni är många, men jag är den "absoluta".
Ni kan erövra mig endast med döden, men då blir jag ett exempel i historien som påverka fria och heta känslor hos de förtryckta.
Där folk har makt och pengar, där folk berusar sig, där finns intresse, där finns politisk lögn.
Ni kan förbjuda för ni är rädda, ni kan skjuta för ni är fega, NI är INGET för mig.
Det som jag har att säga har jag skrivit till DIG. Ta lärdom och lev det.
Lyssna på mig och lev i nuet.

OBS! * Med det menar jag "Detta psykiska tillstånd när striden påbörjas till ett rättfärdigt slut. *1 Med det menar jag ånger efter rättfärdig strid.
 

...ATT VARA MED...

Av mig, TOR  Svärdtorp


VI-Personrörelse är en MAKROFILOSOFI d.v.s. en FILOSOFI I SYMBIOS MED ALL FORSKNING och anser att ickevåld samhället är målet.

Som en duva av Björn Afzelius http://www.youtube.com/watch?v=_WMlA42g6kc Född fri Björn Afzelius http://www.youtube.com/watch?v=vYbXstvnP5s  

 

AVSKAFFA ANONYMITET PÅ INTERNET och GÖR INTERNET till ett PERSONLIGT ANSVAR 12-12-29, kl. 7,17. Vad är det som skulle vara bra med avskaffandet av anonymitet? NEGATIV: Vi slipper trakasserier, förföljelser, lögner, rykten, missförstånd, förolämpningar, förnedringar, våldupptrappning, psykisk misshandel, mänsklig psykisk och fysisk degenerering. POSITIV: Utöver det FRÄMJAS ansvar, kommunikation, höjer kunskap, ärlig och konstruktiv information, individuell frihet av högsta grad, annan individuell och kollektiv positiv utveckling, det stigma som vår tids rättigheter är av en positiv framtid i dagens tid.  AVSLUTNING: Var börjar och slutar ANSVARET för Internet leverantör och politiska regeringar? De får inte censurera upplagda informationer som har som syfte att motbevisa tvivelaktiga granskningar, argumenten, domar (beslut av olika slag), obevisad information när information har samma syfte som ovan beskrivits i ”NEGATIV”. Att kräva anonymitet i deklarerade diktatoriska länder är absurt. Då gäller nyanseringar i argument som skall framhäva de mänskliga rättigheterna, fred och friheten för det personliga ansvaret. FRÅGAN ÄR: Vem kan stoppa makten (synlig och osynlig) styrd av personer i maktposition, situationer eller pengar?

Tor Svärdtorp


"I frihetens namn är vandringsflödet över hela klotet en del av sunt förnuft. Men en NATION, ett FOLKSLAG, en DEMOKRATI, en DIKTATOR, ett FÅMANNAVÄLDE, en TRO SKILD ELLER TILLSAMMANS LÖSER INTE VÄRLDSPROBLEMEN SOM GRUNDAS PÅ OLIKHET OCH DET PERSONLIGA MAKTBEHOVET. Rörelsefrihet kvarstår som en bubbla i förnuftet. Varken anarki, Staten eller kaos ger svar till mina tankar, dina ord eller sunt förnuft... OVISSHET KVARSTÅR" Se mer på t.ex. http://www.vi-pr.se/krig_fred_6.htm och på http://www.vi-pr.se/maktsjuksyndrom.htm

Tor Svärdtorp


RELIGION
Källa:
Google och Wikipedia Religionen har förmodligen ursprungligen uppstått för att människan skulle kunna hantera liv och död, för att åskådliggöra den värld som hon antagit måste finnas till bortom det hon kan uppleva med sina sinnen, för att försöka förklara det som var till sin natur oförklarligt men ändå skedde.”  Nationalencyklopedin religion religion [-liu:´n eller -ligiu:´n] (latin reli´gio , här 'vördnad för det heliga', 'gudsdyrkan', ett ord av omdiskuterat ursprung)...”
RELIGION
och att vara religiös
. Premiss: av
Tor Svärdtorp Om ”dualism” om den goda och den onda. Att ha en TRO är som att vara 1) religiös utan skam och synd, 2) att ha ett liv genom att tro på vad ögonblicken visar sig vara och 3) tro på den inre förlåtelsen som en del av det goda. 4) Vara ”rättfärdig” på jorden och 5) gå mot framtiden utan behov av räddning.


SVERIGE FÖRST: All offentlig makt i Sverige utgår från folket och riksdagen är folkets främsta företrädare. Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i vårt land. Svenska folket väljer vart fjärde år 349 personer som ska företräda dem i riksdagen. Riksdagens uppgifter är att stifta lagar, besluta om skatter och bestämma statens budget. Riksdagen granskar också regeringen och de statliga myndigheterna. Dessutom har riksdagen stort inflytande på utrikespolitiken.

ETT LAND, ETT SPRÅK, EN RELIGION OCH VETENSKAP gör min dags identitet. LAGEN visar vägen och enar oss oliktänkande, men RÄTTVISA står inte alltid i LAGBOKEN.

SVEA RIKE FÖRST!

Tor Svärdtorp

 

Tor Svärdtorp maktpolitik från den mänskliga till rättvisans sida. NR 1

INTRODUKTION. En berättelse för alla åldrar och kunskap.
Tiden har skapat olika typer av människor och dessa med deras beteende likhet (tro, religion, utseendemässig, riter osv.) har skapat boplats på olika kontinenter som kallas länder och har ett namn. Gränser blev nödvändiga för att undvika strider mellan ras olikhet m.m. Vatten, jord, himmel lånar vi och det är upp till varje land att sköta det precis som om det skulle vara egen bostad. Jorden är precis lika som ett land, en bostad, att man skall sköta den så att det går att leva vidare och det kallas NATURARV. Länder som ansvarar för naturarv i stor skala som är nödvändig så att mänskligheten överlever men missbrukar det, då gör de sig skyldiga till brott mot mänskligheten. När hjälp och fredliga försök mellan länder är till för att bevara naturarv inte räcker till skapas orsak till expropriering. Så fungerar på ett rättvist sätt samlevnaden på denna jord. DU BEHÖVER INTE LÄSA HELA SKRIVELSEN. Del 2 är lättläst och väsentligast.


DEL I (1)
Läser du Del 1 kommer du att medverka till egen högre kunskap.

ATTITYD.
Jorden tillhör ingen... vi bara lånar den. Överleva. Överleva är när människor bara lån-konsumerar som innebär ”plocka efter behov från flora, fauna, man samlar, sparar och odlar, alltså brukar. Överleva. DET GÖR DJUREN instinktivt och spontant. URBEFOLKNING gör detsamma med intuitiv, spontan och kunskapsmässigt från del av organisatoriskt förnuft från intelligens. MODERNA MÄNNISKOR gör det med förnuft, realistisk, logik, visuell och dels kunskapsmässig ELLER AV HÖG KOGNITIVITET med kunskap och intelligens som innebär förståelse och ansvar genom praktik av kunskap. Alla dessa människotyper känner emotionellt och intelligent om var gränser går för att inte förinta livet.

Leva.
Leva är när människor brukar, förbrukar och skapar.
Om man brukar lever man vidare, däremot är förbruka utan gränser den motsatta sidan. Förbruka är en del av evolutionistisk ekvation som innebär acceptabla förändringar. Det som är förbrukat finns inte mer, men det kan vara mening att det som finns är det som vi måste anpassa oss till. Problemet är att när man förbrukar ”upplever man … ” och det heter ”risk”. Risk har sina fällor. Riskfällan finns också vid skapande med samma innebörd att inte se konsekvenser om att inte sätta gränser.

Vi ser närmare på vad förbrukning är.
Förbruka och skapa (slår jag ihop för att förkorta resonemang).

Förbruka i vår kontext är när människor brukar jorden och universum och livet i sin helhet utan gränser med syfte att skapa livsmöjligheter i ett förvirrat tillstånd (galenskap) eller med behärskning för sitt eget liv eller för vår ras. I den filosofiska och psykologiska analysen i korta drag förbruka betyder ”Jag först, egoisten, allt som vi gör går runt och hamnar ständigt hos mig, till JAG (dig själv) som du skulle vara universums centrum eller Gud. Det är ett samspel av andra positiva mönster som t.ex. solidaritet som grundas på att 1) jag själv kan inte leva utan den andra och dvs. inte kan föröka mig. 2), solidaritet, ensam kan inte leva utan flocken och dvs. att vi är beroende av andras ”fördelar” som t.ex. ett arbetsredskap kan vara resultat av gruvnäring eller skog, industri eller hantverkare, formgivare och sedan till mig som konsumerar via kompensation av inköp och användning. Dess positivitet möter det negativa beteendemönster som innefattar det värsta av alla varianter, nämligen ”risk (spänning, nytt, äventyrlig osv.)”.

Risk är makten och makten när det uppstår och inte behärskas har vi resultaten av det negativa väsendet! Vi ljuger, eller vi lever i ett förvirrat tillstånd, eller vi är under maktens negativa väsen när vi säger att vi gör saker bra för alla och andra när t.ex. genmanipuleras, produceras med hög-hastighet, överkonsumeras, rymdforskning för människors expansion osv. Sanningen är att vi gör så för att vi vill skapa räddning för oss själva, vi är egoister, vi är rädda, vi agerar MEN utan behärskning så att vi förändrar, bruka och förbruka allt och alla.

Människan.
Allt som vi se, hör och känner stimulerar och påverkar oss. Undermedveten rädsla och real rädsla genom stimuli får oss att uppleva ”Risk”. Risk som skapar glädje skapar medvetet (gränser). När risk blir euforisk, blir vi överkompenserade och det skapar beroende. Beroendet är när upplevelse upprepar sig i den takt som vi inte balanserar konsekvenserna. Det är en förklaring bland olika förklaringar om vad jag skrev om i andra sammanhang t.ex. min analys av ”maktsjuksyndrom”
http://www.vi-pr.se/maktsjuksyndrom.htm Vi kan säga att när vi inte kan styra vårt beteende beror det på att passivitet (som självmord beteende) och aggressivitet (som mord framträdande) uppstår ett sampel. Dessa, mord och självmord, samspelar med styrka och tidsmässigt som vi direkt (medvetenhet, kunskapsmässig, organisatorisk) och indirekt (omedvetet, spontant) under mottagandet, gör att vi agerar med blindhet om var gränser går. Denna ostämda balans resulterar till en spegelreflex (falsk=spegel samt faktiskt=du) som lurar oss att tro organisatoriskt att vi gör rätt i våra beslut men resultatet blir motsatsen! Det beteendet gäller för de människor som tror att de gör rätt i att utnyttjas och utnyttja.
De människor som inte räknas i den parameter av normala människor i missbruk är de att räkna som allvarligt mentalt instabila. Alltså, vi styr inte makten, makten har tagit över samvetet. Egot, det högsta narcissistiska JAG, träder fram och vi är förlorade.
Vi är förlorade genom att bruka passiv (stagnation, resignation som del av självförintelse). Destruktion alltså, företeelse som inte skapar, destruktion som förintar, destruktion som dödar utan möjlighet till en funktion som skulle skapa livet. Det resulterar i övervåld mot allt och alla. 
Summan är att Leva innehåller förbrukande och skapande som i sin tur lider av Risk som i sin tur lider av beroendemakten.
 

Nihilistiska resonemangen (hela studien, skrivelse). 

Nihilistiska är att reducera till början, våldföra för att skapa livet. Resonemang i nihilistiska sammanhang är ett idésamspel och uppfattningar som väcker! Detta resonemang baklänges, analys i motsatt riktning, tänka från toppen till roten och vice versa, ger oss en annan synvinkel om vad som är vad, berikar vårt intellekt om vad är faktum, realitet, samvete, medvetenhet, sanning och rättvisa. Realitet i de mänskliga och politiska sammanhangen är följande: nationalism, tredje världskrig om inte vetenskap och möjligheterna med andra lösningar griper ledarens mänskliga förnuft. Positiv diktatoriskt ledarskap (ledare eller ledarna=oligarki=enmannavälde som behärskar makten)- (skapar ordning och reda) är motpolen till korrupt demokrati och kaos, okontrollerad demografi i relation till omöjligt mänsklig försörjning, politisk internationalism relaterad till multikulturella flyttningsvågor som försök till att rädda mänskligheten med solidaritet.
 
RESULTAT.
Överlevnadssyfte är i dagens kritiska livsförhållande en IDENTITETSFRÅGA som relaterar sig till nationalistiska, kontinental, konfedererad realitet. Det innebär stenhård gränssättning, stark militär upprustning, högt solidarisk och trygg inrikespolitik med förnyelse analys hur vi kan förhålla oss till dels samspela och troligen dels att bryta med världsrelation kedjan som håller oss bundna bl.a. penningmarknad i alla former som t.ex. guld, sedlar, krut, IT fiktiva valuta, banker, import och export, inflation och deflation, fonder och naturresurser som grundläggande bas för gruppen (t.ex. nation) och mänsklighets överlevnad. Med enklare ord jag menar med syfte av fler meningar att skogen, jordbruksarealer, vatten och luft inom våra nationella gränser tillhör STATEN. Staten är folket och den centrala regeringen i samråd med regionala och kommunal valda arbetare samverkar för en trygghet och funktionell samverkan för svenskarnas framtids överlevnad.


DEL II (2)

Min politik. Motto=slagord* och symbolisk musiksång, identifieringsmusik *1. 

En humanistisk politik innefattar grovt följande: bostad, kläder, mat, hälsa, utbildning, arbete, utveckling, överlevnad. Det slussar oss till en högt statlig centralisering i relation med regional och kommunal politik. Jag, du, vi och de alla är jordens vandrare, i det kaotiska förhållande som råder vid dom mänskliga relationer, är nationen med internationell blick vid realistisk samlevnad förhållandena som är en fackla till livet. Hög trygghet, bekvämlighet och effektivitet blir i praktiken med: Gratis utbildning för alla i tid och behov (se mer nedåt). Gratis fysiskt och psykisk vård (se mer nedåt). Gratis assistans ”allmänna transporter” (se mer nedåt). Gratis bostad (se mer nedåt).  Arbete för alla genom: 1) Vid garanti företag som skapas av statlig anställning via masscentralisering, 2) dels decentralisering i regional och kommunal verksamhet. 3) Inkomst utjämning och grund skattutjämning. 4) Fri företagsamhet eller riskföretag inom försäljning i första hand, återförsäljning, kommers över huvud taget via ensamföretagare, familjeföretag, mellan företag, och storföretag som innefattar allt ifrån konst, hantverk, innovation, transport, bygg, industri osv.

ALLA, de anställda inom centralisering eller de som är centraliserings anställda och driver dessutom fri företagsamhet, alla får en lika grundlön som är resultat av en reglerad konkurrens. Med reglerad konkurrens menas t.ex. tillgång till naturresurser, produktionsmässig som innebär råvaror kvalitet och produktionstid till färdig leverans. Reglerad konkurrens uppstår via rörlighet bland ”fråga, nödvändigt köp (vitvaror mat, bostad osv.) och fri konsumtion (utöver, onöjd, alkohol, hobby, resor som t.ex. turism, rörelsefrihet och behov överhuvud taget, fritid)”. Reglerad konkurrens i samröre med rörlig konkurrens. Rörlig konkurrens tillhör fri företagsamhet. Fria företag konkurrerar med varandra t.ex. vid fri konsumtion men inte med staten gällande naturresurser. Notera att bönderna, fiskare samt studerande från x till X har samma grundlön som statsanställda. Många institutioner förändras och andra privata som t.ex. konsulter, privata skolor minskar deras närvaro om de inte helt försvinner. Alltså, summa summarum INGA ARBETSLÖSA, INGA RIKA I GIRIG MENING, JA TILL JÄMLIKA LÖN, ALLA HAR EN GRUNDLÄGGANDE LIKHET SOM ÄR RESULTAT AV SAMRÖRE MELLAN SOCIALISTISKT OCH KOMMUNISTISKT HELHET SAMT BALANSERAR SIG DET MED LIBERALISTISKA OCH FRIHETLIGA PRINCIPERNA.

Mina kalkyler relaterad till inhemsk självständig nationalekonomi relaterad till produktion, konsumtion, underhåll och assistans osv. Så skall det ge en relativ överlevnadsmöjlighet som fyller allra grundläggande behov, ger högt intelligenskvot, höjer livs kvalitet, framhäver de mänskliga rättigheter och skapa en hög samhörighet upplevelse till godo för psykisk hälsa eller frisk hjärna. RESULTAT: en fysiskt frisk svensk via arbete och mentalt frisk via självförtroende och trygghetskänslan.

NÅGRA EXEMPELN AV VÄLGÖRANDE.

Bonus eller natur självförsörjning rättighet genom rätt att jaga, fiska och plocka bär för familjebehov. Härmed faller licens för fiske och jakt.

Matpris är lika över hela Sverige. Alla svenska medborgare som föds efter våran regerings maktinträde har rätt till 1), egen bostad, en etta som överlevnadsgaranti livet ut 2), föräldrar får en start (baby necessär), 3) anpassade kläder storlek i rätt storlek och skor för olika säsonger 4), månadspaket av grundläggande matvaror. Gratis parkering över hela Sverige på allmänna platser. Här faller bötfällning i den meningen. OSV. Nödvändiga radikala förändringarna vid egna förutsättningar som styr våra dagars tankar och beteende.

Ett rent Sverige! Godkänna tiggare är som att godkänna misär, det tillhör inte mitt Sverige. Godkänna nedskräpning är illa och det kan utgöra hälsofara som spottande m.m. är inte mitt Sverige. Fylltrattar, knarkare, rånare, tjuvar, våldtäktspersoner och mobbningsfolk, våldsbenägna, terrorister och extremister är inte mitt Sverige.

Mitt Sverige är: Upprätta allmänt ett ”samtal deltagande” som innebär läran av kommunikation, upplösningsproblematik, på arbetsplatser, kvarter, familj och individ. Samhällets deltagande istället än straffsamhället då faller många tvångslagar till godo för socialrättvisa och det gäller t.ex. ”Barn har rätt till båda föräldrar”. ”Självbestämmande kring testamente problematik”. ”Sista tid i livet få assistans där det mest behövs.
”Dömda till brott, missbrukare, eller de i mental obalans som är fara för andra interneras istället än fångas, det istället än att vara fria bland friska människor. Dessa går vidare med livet i by i samhället med stöd av intensiv omvärderings beteende som bottnar i praktiskt träning, konfrontation och anpassad psykologiskt stöd.”
Se vidare som exempel http://www.vi-pr.se/extraktioniskt_politik.htm   OBS! Tänk på att inte alla förändringar som här föreslås och andra som kommer att ske kan förverkligas på en sekund som t.ex. där finns relation med kollektiva beteenden (beteende som är knutna till varandra inom specifika grupper) sker dessa samhällets förändringar bara när de nya ekonomiska förutsättningar (materiella realitet) smälter med förståelse (person utveckling) om det som sker.
Det handlar alltså om inter- kommunikations samhälle (samhället där lära att kommunicera med varandra är i drift) och som har skapats med nya helheters förändringen. Som exempel, kriminalitet och andra beteende knutna till den genetiska kommer att radikalt minska men kvarstår troligtvis passiv i de generationers tid som behövs för att nå djupare förändringar. Andra banala som redan inte har varit i drift länge typ halv generationstid som t.ex. dagens påbörjade reklaminvasion med pannåer bredvid vägar som inte bara med sin storlek eller blinkande stör naturutsikt och glädje, det belastar naturen i olika avseenden, är en säkerhetsfara för människor genom att distrahera bilister, påverkar oss i olika avseenden som inte är nödvändiga, så att dessa förändringar ger sina omedelbara positiva effekter genom att avlägsnas. Systemets inhemska röta som t.ex. korruption och fusk osv. stannar av när makt och behov konfronteras i dom förändrade och nya rutinerna.

Medborgaransvar.
Är när människor kommer med förslag, råd, tips, personlig insats om vad som kan vara säkrare, bra, nödvändigt av allmänt intresse. Allt detta accelereras och dom positiva förändringarna sker snabbare med följande: enklare kurs för medborgare som vill medverka i medborgargardet. Det ger rättigheter som polisen gällande gripande, bötfälla osv. Dock inte hur som helst. Utövandet skall styrkas med olika bevisningar beroende på situation än av flagrant bevisning är i dagsläge videoinspelningar eller framtiden ett s.k. TS tredje öga (se vidare i ett av mina andra förslag som än inte fått sin utveckling trots min stödansökan). Tredje ögat bottnar till ett nödvändigt ont nämligen ett temporärt självförsvar i samhället (upprättelse och förvandling) inom om vad idag allmänt uppfattar för en del medborgare som ”kontrollsamhället”.
Medborgargardet fungerar också t.ex. som bovärd, kvarterspolis, brandkår, första hjälpen mm. Allt det kräver en mer uppmärksam gränskontroll, högt samhällsskydd som utövas av anställda som polis, gränsvakter, militärer, osv. och av frivilliga medborgare civilkurage typ medborgargardet osv. Det kompakta samhällsskyddet motstår eller bäst kan man säga förebygger kulturella störningar som olaglig invandring eller radikalisering av främmande religion, krympande kriminalitet typ droghandel, prostitution, rån, stöld, fysiskt våld och mord.

MEDBORGARES ÖVERLEVNADS RÄTTIGHETER (ev. förkortning MeÖvRä) är som medborgargardet en fungerande frivillig kår (organ) i samhällstjänst och fungerar som milis (militant, aktivist medlem, engagerade medborgare, elit) och som innebär militär specialutbildning med överlevnadskännedom frön för föda till första hjälp, övningar från antika vapen till allra senaste skjutvapen. Ingår utövandet som medborgargardet, hemvärnet, militär och polis samt stärker förälders garanti som familjs beskyddare. En riddare i dagens tid är nödvändigt för att garantera existens av hela samhällets projekt, bestående och utveckling.

Kärnfamilj (heterosexuella) som piedestal för ett enigt samhälle precis som produktion inom ekonomi är roten till överlevnad. Upprätta därför autonoma homogena beteende samhället för olika sexuella läggningar och etnisk tillhörighet som innebär att mänskliga rättigheter upprättas och med det faller många brott och stridigheter som belastar individens frihet, fysiska och psykiska hälsa.

Gästarbetarnas språk, gräns överskridna språkutövandet, direkt och indirekt påtvingade världsspråk som tenderar att generalisera, konfunderar, marginaliserar, diskriminerar, invaderar, förstöra inrikes språk besvaras i dagens realitet med ”Ett land, ett språk” se t.ex. på http://www.vi-pr.se/ett_land_ett_sprak.htm  Vill man utöva ett främmande men det är ändå viktigt med kompletterande världsspråk skall man stödja det mest kulturellt neutrala språks formgivning som t.ex. esperanto, Interlingua och det som är nytt och tidsanpassat.

Fri utövning av religion, etnisk och kulturellt.

Vidare några exempel av förändringarna i praktiken.

Personlig utveckling.
Bibliotek anpassade i tid med omfattande traditionellt material och avancerade IT service. Gratis folkliga tryckförlag styrd av bibliotek: amatör som professionella kan trycka egna böcker gratis på lokal nivå i mindre antal. På bibliotek inrättas lokaler för konst, konsthantverk och hantverk med Kurser och utställningsmöjligheter.

Assistans. Underhållning av t.ex. vägar, broarna, tåg, flyg, renhållning, vattenförsörjning, avloppsrensningar osv. brandkår, ambulans, räddningstjänst, flyg osv. utöver den statliga där man deltar med lön eller som frivillig finns också möjligheter till privat assistans eller ”gör själv” utan tvång till försäkringar.

Ingripande. Stöld o annat brott har inte anmälningsplikt. Det kan lösas av inblandade under händelsen eller i tiden. Ser du någon som stjäl det är bara att råda (t.ex. snattare) att lägga tillbaka varan. Ser du tjuv som tar med sig dina ägodelar är det bara att vänligt i lugn och ro att de skall lämna tillbaka det stulna. Gör man inte rätt för sig då gäller värdering som gripande osv. Finns granndispyt och annat i den mening där högljudda hot förekommer, och om det inte går att lösa med hjälp av bekanta, medborgargarde o dyl. då går det kanske att lösa på polisstation genom konfrontations överenskommelse utan att det leder till åtal. Ingripande av lägre våldsbrott som t.ex. offer och erövrare känner varandra och eventuellt frihetsberövande i den minimala meningen kan förekomma med omedelbar verkan för att undvika eller stoppa våldsspiralen, händelsen behöver inte för den skull leda till en polisanmälan med vidare advokater, åklagare, domstolars inblandning osv.

Idrott. Fritidskulle aldrig höjas till yrke. Yrkesutveckling med allt som innebär typ masshysteri, fysisk och psykiskt våld, är inte något som går att bidra med skattepengar. Det är en sanning som inte går att framhäva bara med mina ord och med kort varsel, nej. Denna realitet skuggas av rädslor av olika grad, nyfikenhet av olika grad, fysiska behov av olika grad och som allt annat behöver läras för att kunna dels styras, hålla i schack, bemästra, balanseras...


DEL III (3)

Ett detaljerat exempel om nödvändiga förändringarna för ett framtida rättvist samhälle. RÖSTA ”SINGLARSLANT (Ss)” Singlarslant (Ss) är den omröstnings procedur som sista utväg för att besluta utövandet av saker och ting som berörda inte är överens om. Förslag som man skall rösta för, kan vara av en fråga med bara två intresserade motpartner eller flera frågor med olika intresserade motparter. Ss, som röstprocedur tillhör som princip den mest neutrala och äldsta beslutsfattande rätt där oenighet råder dock lång ifrån rättfärdig. Rättfärdighet är en omöjlighet, men Ss är ett alternativ, läs vidare.

Rättfärdighet.

Rättfärdighet är som ett mynt som i regel har två olika sidor. Den ena är: ”Rättfärdighet präglas av ögonblick sakkunnighet där sunt förnuft och spontanitet råder utan logiken -(knuten till bevisning i vetenskapliga sammanhang).” T.ex. ett våldsbrott bryter ut på en allmän plats och framför den vidriga händelsen agerar man själv eller i grupp mot angripare som förintas på så vidrigt sätt som åskådare upplever. MEN, kvarstår orsakerna som är okända för dessa spontana rättvisans riddare. Dvs. att orättvisa uppstår när ”orsaken” till ett angrepp   inte var känd av rättvisa riddarna. Orättvisa uppstod! Ologisk händelse. Alltså offer till spontana rättvisa riddarna kan ha varit den verkliga rättvisan.

Den andra sidan av mynt är när logiken framträder.
Logiken och objektivitet som inte innefattar ditt deltagande i tid men den tredje parts upplevelse är grunden till demokratiska, oligarkiska och diktatoriska fasoner. Logiken innefattar undersökningar av orsak till händelser. Väg till undersökningar medför missuppfattningar och allvarliga risker typ korruption.

Vi får tänka annorlunda nu (rättvist... hahaha!) att ”Diktatorer och oligarker behöver inte vara tyranner men en demokrati kan styrs av tyranner.” Alla tre koncepter och procedurer behöver inte halka (holka) i missuppfattning och korruption för det. MEN orättvisa uppstår dagligen i vår modernt demokratisk samhälle samt ute i världen där diktator och oligarker styr.

ORSAK till ändelserna.
Orsak till självförsvar. Orsak till angrepp kan vara självförsvar. Självförsvar är bara ett resultat av ett oprovocerat angrepp. SJÄLVFÖRSVAR har spontanitet (stunden) och planering (händelse i tiden) i sin dynamik. MED SJÄLVFÖRSVAR, oavsett konsekvenser som innebär för angripare-rna är RÄTTVISA som framträder. OBS! Självförsvar skall inte blandas med definition ”Försvar”. T.ex. en advokat, åklagare och domare, makthavarna (föräldrar, polisen, fångvakter, militärer, arbetsledare osv.) FÖRSVARAR. Försvarar kan innebära försvara skurkar i lagens hemliga labyrinter eller skapas av andra intressefrågor och galenskap.
Orsak till domar. Så låter en av mina 850 aforismer: ”DOMEN. Till dess att mänskligheten inte kan läsa andras tankar är ingen DOM rätt bevisad.” Det svaret till Ss, rättfärdighet och gällande logiken.
Orsak till Singlarslant. Varken singla slant eller domar är rättvisa. Rättvist är bara självförsvar, och det grundar sig på icke våld. Men singla slant är en länk till alternativ för att lösa vad domar och andra mänskliga reaktion inte åstadkomma. Singla slant Ss, till mottagningsbevis, tillhör omedveten, slump eller öde eller hur? En sak är säker att det... går att träna upp och styra vad vi vill. Jag vet det för jag kan det! L u g n … finns i vår tid ett sätt att lotta ut sanningen ... om inte så är det bevis att vi inte är så intelligenta som vi tror att vi är.

SLUTGILTIGT BESLUTSFATTANDE.

LAGEN. Lagen blev för att enär oliktänkande men som vi förstår efter denna lektyr är långt ifrån rättvisa. I en av mina 851 maximer (t.ex. ordspråk, aforismer) skriver jag ”Rättvisa står inte alltid i lagboken”. Tiden bevisar ständigt att för många oskyldiga faller offer för felaktiga beslut. Lagen är ett kollektivt ansvarstagande för den grupp du lever med och det lyder olika från land till land. ”Lotto” att lotta ut efter en oenig dom är sista utvägen till uppgörelse vid demokratiska procedurer och alltså kvarstår som ett alternativ till rättvisa. Rättvist eller rättvisa är med andra ord i allas högsta grad en personlig, individuellt medvetande, uppfattning och upplevelse.

Se vi närmare på procedurer och mening med lotto som lag och alternativ som rättvisa.

PROCEDUR. Folkomröstning som är roten till den mest demokratiska objektiva och allmänt deltagande ta vi det som exempel bland alla demokratiska principer och procedurer. Alltså, där oenighet för en eller fler förslag inte får bukt till problem är lotto lösning till allas eniga och oeniga viljor. NOTERA att det handlar om allra sista beslut som innebär oavsett rätt eller fel så är den obrytbar, absolut, enig, helig och evig.
OMPRÖVNING (överklaga). I de demokratiska leden är omprövning en del av systemet. Med införandet av lotto blir omprövning nästan uteslutet.
EN SÅDAN RÖSTNINGSSÄTT FINNS FÖR ATT UNDVIKA ALLA TYPER AV HOT, FÖRTRYCKNINGAR OCH KORRUPTION.

Min politik är ett försök att reda ut på vilken sätt vi människor i Sverige "lagom land (befolkningssätt, natur och politisk)" vi kan kommunicerar mot alla utopiska slutsatser som jag själv i följande analys har åstadkomma
http://www.vi-pr.se/maktsjuksyndrom.htm

* ”Rättvisa, Identitet, Neutralitet, Solidaritet!”  *1, ”Fri på Jord med Sofia Karlsson, Sofia Sandén, Malin Foxdal, Sara Isaksson, med synkroniserings inslag av TOR Svärdtorp Bodens kanoner. Kan ändras med trummor eller manliga röster som imiterar kanoner smällande som går att lyssna som inslag i olika T.S. Youtube.”

Tor Svärdtorp

 

 


OBS! (Uppdatera hemsida VI-pr oftare för ser de sista inlägg. Klicka ovan på runda pilen ofta på vänstersida på din webbläsare...)


Haparandafallet 2010   nytt

https://www.youtube.com/watch?v=0ucAjqMBvnU&list=UUhWgeHDLTUazbywxQTYxGBg&index=1 HAPARANDAFALLET nr. 3 nytt

http://www.youtube.com/watch?v=3a-0xfyXZRI&list=UUhWgeHDLTUazbywxQTYxGBg HAPARANDAFALLER nr. 2 (
HAPARANDAFALLET).  Korruption på sociala, politiker, domstolar.
nytt

SESKARÖ PARTIET nytt Relaterad till HAPARANDAFALLET och HAPARANDAFALLER nr.2 Länkar relaterade till Seskarö Partiet mf. som inte är aktuella men här finns som bevis av allmänt förföljelse och korruption typ relation med instabila personlighet och narkotika.
 


VARNING FÖR SOCIALTJÄNSTEN 

 
                                 

Härmed onskar vi er välkomna!                                 

Läs, njut och lär dig.                                                                     

Kunskap är gratis. Passa på...                                 

                                                  

 

Klicka här  SÅ FÖRSVINKLICKA HÄRNER LIVET

  sedan BÖRJA OM IGEN EVIGA ÅTTAN 


"RÄTTVISAN STÅR INTE ALLTID I LAGBOKEN" DET ÄR PROVOKATION SOM SKALL STRAFFAS INTE KONSEKVENSEN AV PROVOKATION. Läs mer på...
http://www.vi-pr.se/provokation.htm


ARBETE Norrland

Kooperativ, ekonomiskförening, aktiebolag.

1) vi söker en terapeut (psyk). Gnäll och lär dig att säga ifrån! Lär dig att förebygga våld hemma och i samhälle. Kurser: gör verklighet av ditt missnöje och värna dina rättigheter. Lär dig att älska dig själv och andra. Ditt problem eller glädje är vårt! För ett ickevåldsamhälle E-posta intressen..

2) Vi söker en diplomerad konstnär för att starta en privat konstskola ev. internat. Skriv till oss via E-post.

3) vi söker dig som vill arbeta med hantverk, konsthantverk, bildkont & dekoration -monumental och dig som inriktar sig till egen skapande inom möbler.

4) Du som kan bra svenska och eventuell andra språk. Området: Piteå-Luleå-Älvsbyn-Boden. Kontakta oss via E-post.

VI SÄLJER
Se länk på "Bildkonst".

MER: Grund princip för ett PARAPLY FÖRETAG. A 1) Flera yrken sammanslagna. 2) Centraliserad totalomsättning. alternativ: 10 % av egen företag vinst insättning till gemensamma bankkonto. total summa disponeras för stöd till före detta små företagare som nu har blivit självständig men hamnad i kris. B 1) Totalomsättning når mål av en fungerande företagsamhet för alla sammanslagna verksamheter. 2) Skiljedom av totalomsättning till godo för små självständiga företagare * C. *C ALTERNATIV VID DYNAMISKA FORTSATT UTVECKLING 1) Paraply företag avslutar centraliseringen. 2) Paraply företag står som garant för enskilda små företagare med en egen förberedd ”ekonomisk reserv”: I) vid behov utan tidsbegränsningar II) vid behov med tidsbegränsningar III) för vidare stödutveckling vid A, kvalitet och B, högre vinst.

E-post  vipr@vi-pe.se


www.politique-vipr.eu Politique-vipr (VI-pr, eu) = Politiska Partier Personrörelse (P.P.P.) Partito dei Partiti Poltitici.


Flera olika typer av länkar som innehåller varianterSnabbt att hitta...

Ideologier länkar med org. m.m.

Alfabets länkar med http...

LÄNK i ALFABETS ORDNING.

LÄNK i ALFABETS ORDNING med introduktions innehåll. Lämpas för studier. (Under bearbetning). 

LÄNK i ALFABETS ORDNING med bilder  och låtar. Lämpas för dokumentation och stämning. (under bearbetning)

LÄNKAR EFTER SUBJEKT 

introduktion

ALLMÄNT
MEDDELANDE

TÄNKANDE och SAMHÄLLIG


VIDEOOOO över 60 st. nytt


I
VI-PersonRörelse POLITISKA PLATTFORMER

Monarkparti

Politisk Kriminella Allas Partiet

Natio Europa

Det självständiga Hälsingland 

M.N.R. Månsidig Nationell Regering

VI-SP Svensk Partiet Program


VI-PRs POLITISKA BLOCK

Funtionalistisk Regering

Kristna Politiska Partiet

T.O.R.A.

VI-pr partiprogram

http://www.eu-familia.eu/ = Europeiska FamiljeVärnPartiet (EFVP)  eller FolkVärnPartiet (FNP) nytt
 

 

II IDEOLOGIER

Politiska partier

maktpolitik

Hjälp

 

III
OBS!
Härmed vi vill uppmärksamma för studerande eller intresserade i följande ämne här nedan t.ex. en psykologisk analys kan innehålla intressanta inslag som kan placeras i det filosofiska tänkandet osv. Det är upp till var och en att få sammanhanget klart för sig.


Filosofiska Vetenskap


Existerar vi?


Sociologiska analyser 1

Sociologiska analyser

Kommunikationsproblematiken
 

Sex och makt

Familj
 

Filosofiska analyser 1

Filosofiska analyser

nej till Frihet, ja till Ansvar
 


Terrorister och mördare

Krig eller fred

INSIKT

Tvivel

Sociopolitiska analyser 1

Sociopolitiska analyser

rasen_renhet.htm

Vittnespsykologer och politikernas dilemma

Extraktioniskt politik


Politisk mogenhet

Självförtroende

FATTIGDOM

RÄDDA OSS

Psykologiska analyser 1

Psykologiska analyser

ARVSMASSA och våra dagliga önskningar

Logistiska samhällspsykologien

Förlåtelse och nuet 

Maktsjuksyndrom

Varför gråter vi?

Om mobbning

Provokation

Svartsjuka

 

IV

GRUNDARE till
VI-PeronRörelse

TORSVÄRDTORP

VÄRLDSUNDERGÅNG

LJUSET

DAGENS meny

 

VI-samhällets inriktning

VI-Samhället

DEN TREDJE ÖGA

Rättvisa och Domstolar

Politiska minoriteter


Mina lag förslag

EXEKUTIV LAG

Droger? NEJ, TACK!

PORNOGRAFI?

HELHET
 

Fauna

GRÖN MUNK SJÄLVFÖRSVAR (GMS)

Primitiv överlevnad i norden

HETERO  

 

V

VARNINGAR 1

VARNINGAR
Vi skriver om tragedier med mening att upprätta saker och ting inte ha andra syften vare sig att styra utredningar eller påverka deltagare... Sanningen framför allt!

 

VI

NORRLAND

NORRLAND

http://youtu.be/VhjodTvGC_E HAPARANDA FALLER!

INVANDRARE 

Maxim Prozov

ETT LAND ETT SPRÅK! K!
Ordning och reda...

Svensk diktatur och andra diktaturer

 

VII

BLANDNING


Om kvinnor

V
i uppmärksammar studie och granskning som är av vikt kring "Beteende vetenskap": >>> Kvinnor som startat krig. >>> Onda ondskefulla kvinnor. >>> Kvinnliga "pedofilligor" och kvinnors övergrepp på barn. >>> Umgängessabotage mot barn. >>> Genusteori. UTÖVER: http://www.yakida.se/tekniker.html

Om barn
  Om man
Om barnbarn

Giacomo Oreglia bortgången

SVASTIKA och Symboler

VEM ÄR SVENSK

Bilder


KONST och LITTERATUR

Bildkonst

Pappa med vingar 

För en bättre baby


Aforismer, metaforer, dikter


LÄS och LYSSNARhörna


INTERNATIONAL

Möt Ryssen
http://www.youtube.com/watch?v=GxktWizdqoE

Ukraina idag

ATOMBOMB över HIROSHIMA KAN aldrig förlåtas!

roberth@israeltrade.gov.il  info@stockholm.mfa.gov.il stockholm@israeltrade.gov.il och faceboock nu kl 21,00, 26 juli 2014.

Ännu ett av mina förslag till Israeliska regeringen gällande nuvarande kris Hamas –Israel.

Bombardera hela Palestina med flygblad, media info med kort och tydlig information att alla palestinier eller bosättare i området som inte är överens med muslimska Hamas måste lämna landet (dels av tidigare förslag).

Själva Israel skall vara i första hand redo att ta emot temporära flyktningar i samråd med andra länder i världen. Sedan har Israel fritt fram att kriga med alla medel mot Hamas utan att göra sig skyldiga till krigsbrott!

Sedan, är önskvärt att begränsade åtgärder görs i egna Israeliska kretsar för att undvika framtida inre Israeliska samhällets konflikter och det genom t.ex. genom att begränsa extremister typ ”ortodoxa judar”.

Inga extremister ska vara vinnare. nytt

Tor Svärdtorp. tor@vi-pr.se Se mer på www.vi-pr.se

 

ISIS, de islamiska framgångsrika mördarkrafterna. I dagens läge får de dels mothugg av KORSRIDDARNA USA. Den negativa islamiseringen med sharialagar, jihad har motarbetats länge i tysthet av KORSRIDDARE dagens enade Ryssland… Det är en skam, fel strategi och taktik att dagens ansvariga EU politiker inte låter federerade krafter träda fram som ett avslutningshalshugg mot den negativa islamiseringen. Det var i gamla Europa som korsriddartåg bildades.
Än idag finns korsriddare, tempelriddare i Europa men som har somnat i deras inre kretsar i intressefrågor om makt och kapital. Här är en av de, jag själv som Tempelriddare som vill väcka brödernas förståelse.
nytt

Tor Svärdtorp

 

 

SANNINGEN

Vem säger att det som du säger är sanningen? Ditt tal kan vara resultat av olika intryck, egna bearbetningar av egna upplevelser nu och i tid. Därför skall du vara försiktig att tro att det som du säger är sanningen. nytt

Av Tor Svärdtorp


TELEJÄTTARNAS paradigm och sanning… för rättvisan skull!

För dig som har mobilt bredband och annat tele-Internet kontrakt. De stora Telejättarna bedrar… och de små gör detsamma när de minskar hastigheten på surf och kräver att jag skall köpa mer MB (utrymme). Min logik säger att om jag köper 10 MB utrymme men använder bara hälften, det är klart att jag äger fortfarande hälften och alltså 5 MB som Telejätten skall lägga till på mitt konto och som jag kan bruka månaden efter. Månaden därpå har jag alltså 15 MB att använda istället för 10 osv. Rätt ska det vara att betala när jag månaden efter använder 20 MB när jag bara har 15, skall jag så klart betala för de 5 övertrasserade den sk. faktiska konsumtionen.

Orättvisan uppstår när man idag köper t.ex. 10 MB och om du surfar för mer av det, stängs det eller så får du surfa med låg hastighet som inte fyller helt behov av vår tids krav relaterad till välfärd då det dessutom snart i alla ärenden om hälsa, kultur, information, arbete görs via Internet som samhället har gjort oss beroende till.

Vidare fråga om utrymme på t.ex. 10 MB som Telejättar mäter med en bestämd tid t.ex. en månad, stämmer inte på orterna med sämre hastighetsuppkoppling än andra.

Det är samma problematik med sämre telefoniuppkoppling. I Både fall betalar man samma summa men service svarar inte till konsumentens nödvändiga krav och det är då som STIPULERADE PRIS mellan konsumenter och leverantörer FÖRLORAR SITT VÄRDE. Utrymme i MB, telefon kontantkort eller telefonräkningar stämmer inte och telejättarna i dagens praxis gör sig skyldiga till återbetalning, bedrägeri eller belastas med krav av omedelbara radikala förändringar.  

När Telejätten tvingar den enskilde eller företag, konsumenten över huvudtaget att köpa större utrymme, extra MB och betalar för det utöver bestämd månadskostnad gör de sig själv rikare på utrymme och pengar till nackdel för konsumenter och faktisk konsumtion.

Råder jag därför i väntan på eventuella förändringar för juridiska åtgärder att kontrakten mellan konsumenter och producenter skall innehålla information av olikhet och begränsningar som svarar till konsumtionspris mätt till reell konsumtion. Därför om inte dessa telejättar har tekniska möjligheter till en sådan uppgörelse då finns det bara få alternativ att välja: sluta att leverera, sluta att bygga ett samhälle på förhoppningar, skapa ett minimipris, skapa lika pris efter lokala beprövade hastighetsuppkopplingar eller gör det delvis eller helt gratis via skatter eller statligt ägande. 

Konsumenten är den som livnär de stora telejättarna och därför skall Internet surfande och allt annat knutet till IT evolution grundas på FAKTISK KONSUMTION eller GRATIS ANVÄNDNING. nytt

20-24 aug. Tor Svärdtorp


Demokratiska felaktigheter, en blick över diktatur och VOM som lösning.

VEM ÄR POLITIKER och YRKESMAN?

Ett förslag över möjligheter för att skapa ett rättvist samhälle som innebär ”beteende integration fråga och lagförslag” som grundas i sin tur på möjligheter i realtid och framtid samt från intelligent individuell och grupp organisations förmåga.

”Kalle, Pelle, Bettan och Lotta. Några var utbildade och några var inte. En del var snälla och en del var bråkiga. I yrkesliv samt på politisk mark fick vänner som stöttade… av olika orsaker och intresse. De fick position i samhället, de fick makt!

Politiker roffade åt sig skattepengar från skattebetalare och yrkesman roffade åt sig aktieägares pengar med deras krav av ett orimligt fallskärmsvederlag. Dessa politiker och yrkesman fick andras livsöde på sitt samvete men ingen betalade skulden, de smet från ansvar och konsekvenserna!

EN DEL AV DESSA POLITIKER och yrkesman har burit med sig från början okunskap och andra har burit med sig smarthet, för andra var det en blandning av båda beteende. DET i samband med makt som fick från andras medborgares stöd, berusade sig till missbruk och felaktighet i representativ demokrati blev det ett faktum. Orättvisan uppstod.

FRÅGAN ÄR: vem skall straffas? De maktberusade politiker och yrkesmän eller/och alla medborgare som med val eller intresse har godkänt dessa människor och deras typ av missbruk? Går det att rätta till luckan i den representativa demokrati med t.ex. direktdemokrati, folkomröstning, med stöd av fysiologisk och samtals metodik via psykologi i alla sina olika former och entropi stöd vid maktutövandet eller politikers och yrkesmässiga kommittéer (som jag och vi i VI-PersonRörelse varmt föreslår) och vad mer?

FEL finns i vårt val, förtroende till andra och i våra onödiga behov. Det skall åtgärdas för oss människor så kommunikation och samlevnad blir till det bästa.

Följande kan hjälpa.

Direkt demokrati och folkomröstning bär samma lucka om kriminellt beteende som finns som inom representativ demokrati.

DIREKT DEMOKRATI

Det händer när flera människor tillsammans röstar. Då gäller det att frågan som det skall svaras till eller problem som man skall lösa inte är styrda av propaganda intresse. Denna allmänt medgivande praxis skall grundas på egen uppfattning som i sin tur grundas på kunskap och självständighet.

Alltså, gruppen via direkt demokrati representerar symbolisk makthavare politiker eller yrkesman som ovan beskrevs inom representativ demokrati. Istället att en bestämmer och gör fel så är det gruppen som gör det!

FOLKOMRÖSTNING

Det handlar om en mer distanserat val då tankar knyts ofta till upplevelse än kunskap, men det är lika påverkbara som inom direktdemokrati.

DIREKTDEMOKRATI OCH FOLKOMRÖSTNING grundas på allmänna fria val som man gör under politiska partiernas val, om vilka medborgare som skall regera landet. MEN SKILLNADEN inom ett land som styrs av en Regering som i sin tur grundas på REPRESENTANTER som oundvikligt slussar oss till en representativ demokrati, är att dessa kan utövas på nationell nivå gällande t.ex. naturtillgångar och säkerhet, samt på lokal nivå som t.ex. arbetsplats, kvarter osv. Dessa metoder medför direkt lösning till problem utan långvarig och kostbar byråkratis procedur. 

Människan ensam är dödsdömd. Gruppen samverkar för livet. Kollektivism (flera grupper) samverka för utveckling. KOMMUNAL-ISM (ofta relaterad till nationalism), REGIONALISM (ofta relaterad till nationalism), NATIONALISM (ofta relaterad till kontinenter), INTERNATIONALISM (relateras och kan begränsas till kontinenter och mer via sk. federalism) och VÄRLDSSAMFUND (multikulturalism). Alla dessa uppkomna mänskliga lagstadgade och allt mest diffusa samlevnadsformer som inte i sig behöver var lösning till livets överlevnad eller rättvis naturutveckling, kan fungera med representativ demokrati, direkt demokrati, folkomröstning eller dessa i samverkan med varandra efter behov.

Lösning

Viktig och grundlig lösning som jag anser är nödvändig vid oundvikliga kommunikationsbehov är att skapa support, hjälp, förebyggande former för att kunna i grunden hantera makten. Det, för att undvika maktsjuksyndrom. Makten är det mänskliga beteende som ringar in i sitt uppstående vår planet, världens livsgnista för människor, för fauna och flora och allt i sin tur relaterad till de livsviktiga fyra elementer vatten, eld, luft och jord.  En genetisk och samlevnads fråga som grundas på relationsförmåga som i sin tur grundas på kommunikationsförmåga som i sin tur grundas om igen på uppfattningsförmåga som i sin tur är dels av kunskap och medvetande i sin eviga förändrings aspekter.

Lösningen DET gör vi realistiskt med det som jag här definierar med all sin symbolik och koherens (överensstämmande osv.) i definitionen som jag valde bland många som rotar sig till ordet människan nämligen Homo och Omo: instabiles, immobil, impedit… med i att behålla etymologiska latinska relation, men som ändå inte har på svenska uppfyllt helt min mening, det är ”VIA OMO MAXIMUS (VOM, Vägen till högt utvecklade människan. Det grundas på 1) en sammansättning av livserfarna kunskapsfolk, kuratorer, psykologer, psykoanalytiker, psykiater och det i kombination med fysiologiska medverkar via entropi, andnings övningar, meditation, bönestund, avkoppling osv. 2) Anpassade lätta fysiska övningar. 3) Regelbunden fysisk hälsokontroll från födelse t.ex. en gång per år.

DET GÖRS i alla samhällets nivåer från skolan till arbetsplatser, från idrottsförening till politiska organisationer, i makthavarnas allmänt kända kedja för yrkesman och politiker vid hantering och beslut, från individen till familjer.

OBSERVERA att VOM metodik kommer att främja hälsa genom råd om kostvanor och kommunikations problematik i sin allmänna mening, puffa intelligens utveckling via upptäckt av egna förmågor, effektivitet på arbetsplatser och under skolgång. Förebygger alla fysiska sjukdomar från folkliga genom vanor, sjukdomar skapade av arbetsförutsättningar, familjesjukdomar (genetiska) osv. och det för de upptäcks och behandlas därefter. Förebygger den mentala och därtill kallas beteende som t.ex. våld från den minsta då kallas misshandel till mord och den högsta som är krig samt galenskap i allmän mening.

Eller är det så att chips implanteras i våra kroppar, nano injekterade i våra kroppar, annat påhittat sätt att styra det cerebrala och våra kroppar utan fysiskt ingrepp, annan vetenskap överraskning eller av naturhändelse som gör oss den perfekta människan? I så fall skulle VOM vara det första steg som distanserar oss från den brutala primitiva varelse som vi är idag och öppnar ytterligare mänskliga egoistiska tankeställare och mål som tredje i klassen eller procedur nämligen EVIGHET.

BLICK ÖVER DIKTATUR I RELATION MED DEMOKRATI.

Det finns ingen demokrati utan makt och makt i demokratiska meningar inkorporerar diktamen, lagar, restriktioner samt utvidgning. Demokrati är kopia av diktatur när det exkluderar andra former av politisk samlevnad.

Diktatur är en annan mänsklig samlevnad form knutna till identitet typ kulturella, nationalistiska ofta följda av religiösa eller/och ideologiska (politiska) former. Kan vara också förenad av olika orsak och intresse av internationella och världsnivå.

Diktatur (POLITISK DIKTATUR, EN VILJA I RELATION), i sin strikta väg sikta på UNICITET, EN RÖST, EN VÄG, EN SLUTSATS, INGA MOTSTÅNDARE, EN UTVECKLINGSVÄG och som maktpolitisk för att rädda livet som vi ser det idag nationellt och på global nivå har lika rätt att finnas som de demokratiska. Diktatur kan vara en snabbare lösning till problem eller undergång, men som demokrati kommer den inte att vara fri från maktsjuksyndrom och deras faror därtill om inte de åtgärder som jag föreslår för demokrati integreras till systemet.

2014-04-05

Tor Svärdtorp 

STUDIUM

MENTAL UTVECKLING
Följande länkar tillhör samma kärnfråga kring personutveckling relaterad till högre insikt,
högre intelligens om så behagar sanna definitionen om vad som kan vara lösning till våld i dom flesta mångfacetterings aspekter är följande:

Extraktioniskt politik (kopia) dvs. homogena samhälle beteendesamhälle, identitet samhälle i sin helhet följd nedåt av lättläst i tre olika delar:

HOMO G  1:a delen av extraktioniskt politik

EGET LAND  2:a delen av extraktioniskt politik

BET SAMHÄLLE  3:e delen av extraktioniskt politik
Länkar som knyts till samma mål, tänkande och realitet, har dels relation eller är del i det bredare resonemanget och som syftar att stödja den slutgiltiga frågan "extraktioniskt politik" är t.ex. följande länkar:

Politisk mogenhet (kopia)

INSIKT ...instinkt, intelligens, rovdjursdrift och parasit...(kopia)

Kommunikationsproblematiken ...det olösbara...(kopia)

RÄDDA OSS ...vishet och kunskap...(kopia)

Maktsjukesyndrom ...förståelse och hantering... (kopia)

Logistiska samhällspsykologin ...terapeutisk väg...(kopia)

VI-pr partiprogram ...praktisk väg till mål...(kopia)

 

 

INGEN BLIR RIK AV EGEN ARBETSFÖRMÅGA.

EKONOMISK RIKEDOM GRUNDAS PÅ UTNYTTJANDE AV ANDRAS ARBETSFÖRMÅGA.


Läs mer på olika VI-pr länkar och analyser... din blodutsugare...


RIKEDOM ÄR FARLIGT

Tor Svärdtorp