NATIO EUROPA (Natio betyder Nation=födelse) NE partiprogram www.vi-pr.se www.politique-vipr.eu KONTINENTAL POLITIK

”STÅR UPP MOT EGEN VILJA - FÖRLORA FÖR ATT VINNA”

Introduktion: Vi skriver med negativ och positiv mening så att meddelande påverkan på dig som läser dessa rader är balanserad mot manipuleringar.

DE FYRA GYLLENE PUNKTER. MOR: Nej till massinvandring som invasion. Ja till balanserad arbetsinvandring. FAR: Nej till homosexualitet som inte är garant för rasens överlevnad. Ja till heterosexualitet med fast relation i kärnfamilj. DOTTER: Nej till religion som kräver utplåning av andra religioner som t.ex. dagens nda islamiska grenar som hävdar att muslimer skall utrota de otrogna. Ja till religionsfrihet. SON: Nej till rikedom som bara kan uppstå av all exploatering och dess undergång. Ja till överlevnad som slussar oss till ett naturligt fattigsamhälle och som innebär harmoni med evolutionen.

Några små detaljer: JA att i en nation behövs det inte favorisera en minoritet eller en majoritet. JA till förändrade löner, lån, ägande. Införande av byteshandel som värde. Allemansrätten stärks. Medborgarlön för arbetslösa inom tid till planering om "jobb för alla". Svenskarnas tradition och SVERIGE TILL SVENSKARNA osv.

DENNA NATIONELLA OCH PATRIOTISKA PLATTFORM GÄLLER FÖR NATIONER, KONTINENTER OCH HELA VÄRLDSSAMFUND. MENINGEN ÄR ATT SKAPA EN  NATIONELL, INTERNATIONELL OCH GLOBALISERAD LIKARTAD VISION EN I LIVET PÅ JORDEN FÖR ATT UNDERLÄTTA SAMLEVNAD I FÖRBEREDELSE TILL MÅL: LIVET I UNIVERSUM.

Presentation är ett exempel om vad vi skulle behöva kunna starta tillsammans en bredare, djupare, noggrann analys av vad är vad som behövs, är realistiskt för en framtid utan våld.

VÄG TILL MÅLET. Kommer det att vara ett världskrig av olika slag, format, storhet nödvändigt? I så fall varför? Går det att enas på ett mer sunt förnuftigt sätt?  Mitt svar: kontinent problematik. Just nu är det ett helvete på jorden en klar realistisk bild: Förtryckt -( Hahaha! Hooojdå! Mmmm). Människor som ger sig till frivolitet (smink, mode, sport, droger, konsumism osv.) pga. hormonella förändringar, svag uppfostran eller kaotisk samlevnad osv. -( omognad, oförstånd, känslor störningar, obegriplighet, djur tillstånd, rädda). Maktkamp i den hierarkiska arbetslivet och samlevnad -( Djungellag syndrom: äta eller ätas. Jag bestämmer och inte du i kontexten vid olikhet på den biologiska primitiva sidan som okontrollerat behov vid relation innebörd). Utnyttjande av vår likhet och allt som närvar vid oss utan kontemplativa och kärleksfull samlevnad och liv -( Mentala, fysiska och materiella än olösta blockeringar). Hunger och övermättnad, misär och rikedom, samvete och galenskap -( Orimliga kontraster. Väderkvarn. Nerbrytning). Allätare som inkluderar kannibalism -( Natur fenomen inom överlevnad. Samvete med galenskap). Ont och onda, andras smärta som gläder oss och egen smärta som njutning -( Tunnelseendet. Fixering. Expansion. Längtan. Upprepning. Generering till degenerering. Självmordbeteende. Sadism. Masochism). Militär förlamning för massförstörelsevapen då vi själv kan drabbas och någon galnings martyrskap att trycka på den röda knappen (Sambandet: Jesus komplex, Maktbehov, Ego). Naturen som arealbruk kan inte svara på befolknings försörjningsbehov... och listan är lång som skall lösas under nationell samverkan innan förstånd tillåter oss utveckla och förvärkliga till 100 procentligt mål "Livet i Universum IV program)". Dessa relationsproblem är svårare att lösa och mer problem skjuts upp till större enhet som kontinent eller världsfråga.

Från program II *1 Mänsklighetens historia och vetenskap, vår egen existens i tiden som vi lever i har prövat dig och för oss alla som objektivt vill se sanningen, att en blandad ras är bara ett estetiskt fenomen och inte ett nödvändigt mänskligt behov i den mening att intelligens eller mänskligt välbefinnande och överlevnad är inte högre än vad generation till generation som utveckling har skapat. Våran anpassningsförmåga är ett plus med allt gott och ont för oss alla i överlevnadssyfte där naturen ställer krav vid radikala klimatförändringar eller enorma naturkatastrofer. *2 Dagens demografi och ekonomiska utveckling, klimatförändringarna och mänskligt maktbehov är ett klart bevis om ett omedelbart politiskt världs INGRIPANDE med selektioniska omvärderingar om vad det är som kommer att rädda oss från undergång sätts på sin spets. Se att utveckling balanseras med avveckling, att hastighet tillför bromsning för egen säkerhet, samarbete istället för storhetsvansinne osv. Dessutom dagens kommunikationsmöjligheter är så höga och tillgängliga att kulturbyte som vetskap om levnadssätt och behov, vetenskap, förhandlingar möjligheter, maktdelning och allt som är en del av den positiva utvecklingen har förverkligats så att det är en möjlighet att se problem som en mänsklig intelligens och kan åtgärdas.

Tor Svärdtorp