LOGISTISKA SAMHÄLLSPSYKOLOGIN

LOGISTISKA SAMHÄLLSPSYKOLOGIN (LSP) "LSP som förkortning till Logistiska samhällspsykologin blev bl.a. vald och definitiv".

 

Bland socialpsykologin, generella psykologin och utvecklingsstudier i de gamla och nya rön har vi Logistiska samhällspsykologin (LSP).

 

Våra insatser för förändring, anpassning osv. grundas alltid på ett års tid, 4 säsonger observationer, råd, bearbetning, upplevelse… och revidering efter med slutsatser.

 

 

 

Erkännandet och makterna.

 

Erkännandet av sexförhållandet som en våldtäkt, vilket här analyseras, innebär att tron, institutioner, makter osv. kan raseras, förändras osv. En sådan händelse, för medvetandet, verkar inte vara aktuellt att föra vidare i djungels djupare undermedvetna mänskliga mekanism, där RÄDSLA är en av sanningarna som bromsar och förbjuder oss att SE och AGERA.

ACCEPTANS

Acceptans är nyckelordet till en ny syn av mänsklighetens förändring.

Ekvation till ACCEPTANS

+ à  SER = ERKÄNNA = MEDVETET = VILJA = MOD: AGERA.

POSITIV. Konstruktiv.

- (minus) à BLINDHET – FÖRNEKANDET – OMEDVETANDET – MAKTMISSBRUK – RÄDSLA = PASSIVITET.

NEGATIVITET. Destruktiv.

Resultat: ÖVERENSKOMMELSE MED SIG SJÄLV 

Acceptans av detta slag som vi föreslår, förklarar, analyserar och ger (agera) en praktisk betydelse, och den motverkar även resignation, för resignation har negativa förankringar.

ERKÄNNA

Ett erkännande av den goda sexupplevelsen och i den en motsägelsefull händelse o.s.v. är ett sätt att förändra färg, avseende att skapa med fantasin en ny värld som börjar just då när händelserna sker eller har skett, med eller emot vår vilja. Det är överlevnadsmekanismen som skall starta och inte självmordstankarna… Att acceptera händelsen och att vara med för att påverka att sådana händelser tar den positiva riktningen så att detta inte händer i framtiden. Människan formar med tiden det nya beteendet och skapar en ny mänsklig mekanism, där den s.k. våldtäkten inte kommer att finnas varken medvetet eller omedvetet. Att erkänna det är en befrielse, ett läkningstillstånd.

Idag behandlar VI-PR dom upplevelserna med s.k. acceptans (acceptanser). Vi ser inte händelser med plus eller minus, för eller emot, vara eller inte vara, vi tar händelserna som ett existensfaktum och följer vägen som inte skapar frustrationer, konflikter, motstånd eller provokation. Men vi löser händelserna genom att vara här och nu med förståelse för en anpassningsbar metodik.

Alltså, vi anser att det centrala problemet är KOMMUNIKATION, UPPFATTNINGSFÖRMÅGA, REALISATION AV HÄNDELSER I TID SOM VI LEVER HÄR OCH NU. Vi ser bara en väg till en upplösning, lösning och vidare existens. Ser händelser med en enda riktning d.v.s. den POSITIVA. Gör det medvetna positivt, optimistiskt, glad, alltså bara en tro: DIG och inte händelser. Det slussar oss dels in i den andra analysen i VI-PR av den icke tänkande individen, den individuella friheten.

Pedagogik, hjälp, terapi, upplopp, bearbetning (kalla det vad du vill). Detta sker genom att tänka positivt. Positivism, som i sig är ett val. Val, i tidens oförmåga till KOMMUNIKATION, är räddningen, nyckeln, sättet, synen, vägen och ledandet till självförsvarsmekanismen, omstruktureringsformgivningen, den FRAMTIDA NYA MÄNNISKAN IDAG OCH IMORGON!

Våldtäkt är i första hand då det skapas en fara för livet och i andra hand då den erövrar den individuella friheten.”

Den nutida psykanalysen styrs av individer som själva helt eller delvis är styrda av moral, koncepter med negativt avseende. Vår metodologi inom problematik grundas på det positiva seendet, sunt förnuft, grund, innehåll, del och delvis, punkt, samt kärnan och stjärnan hos den individuella problematiken i det pluralistiska livet.

Dialog, kommunikation, reflektion, meddelande, språk, bearbetning, tomrum (tysthet), behov, relation, dvs. universum i sin helhet relaterad till individen och själva individen i tiden före, nu och i en tänkbar framtid. Detta är i fokus för analyser till den logistiska psykologin.

 


LSP se
"Individen i sig, individen i relation med samhället, individen och livet."

LSP enkel - (folkligt) psykologisk metodik som grundas på åtskild treenighet : 1) Explicithet, Trovärdighet, Potentialitet via 2) UPPTÄCKT, ANALYS, KONFRONTATION, AVSTÅND, RIKTNING och allt detta via 3) POSITIVISM.

 

 

Allt startar med individen

Individen föds av det sk. lilla samhället, man och kvinna möte och samlevnad. Sedan individen har skapat det bredare samhället, där små samhällen kallade familjer av olika varianter och individen har en utvecklad byteshandel, arv mm. Tillsammans, familjen och samhället, skapar individen socialbeteendet. Det är i det bredare samhället som den nödvändiga byteshandeln uppstår, som för de flesta individer förvandlas till ett kugghjul av beroendemönster. Beroendet som uppstår mellan makter, behov, nyskapade utvecklingsbeteenden hos individer är nyckeln till socialbeteenden och personliga tragedier. Socialbehov som vi ärver är inte onda i sig. Individens ärftliga socialbeteende söker sig till att behaga och fastän att skillnader i uppfattning mellan vad som är att behaga ”just mig” är en tragedi för individen och en fråga för samhället.

 

Du som läser detta, ha alltid i åtanke att analyser grundas alltid på personbeteenden som uppfattas som normala och det innebär en mänsklig kropp som fungerar utan medfödd eller skapad sjukdom. Den psykiska uppfattningen är i samförstånd med den allmänna samlevnadsmiljön utan avvikelse för dom extrema seendena, vilket kan vara en fara för andra.

 

- Analysering av en händelse, som till exempel, hur VI - Logistiska Samhällspsykologin ser på problemet, saken, händelsen. Vi tar t.ex. våldet inom sexualiteten. Enligt de sista rönen är våldtäkt en drift i den mänskliga mekanismen som undermedvetet syftar på ett stort fortplantningsbehov, detta gäller män och kvinnor i alla åldrar.

 

 

 

BLOCK I och BLOCK II

BLOCK I

 

LSP block I (singel)

 

VÅLDTÄKT

 

EN MAN

Våldtäktsmän i sitt djupa fortplantningsbehov ser inte det gudomliga som finns i ett heterosexuellt samlag, alltså, att det kan leda till att skapa livet, att det innebär att föda en medmänniska. Ansvaret, är för de flesta våldtäktsmän en blek fläck i händelserna. Njutning, det är det, den fysiska och psykiska känslan som kommer först. Våldtäktsmännen SER INTE KONSEKVENSERNA AV AKTEN och det gäller för dem som är längst av alla gångna in i sitt sjuka beteende.

Efter en våldtäkt, finns det våldtäktsmän som ser över händelserna och accepterar ansvaret. Finns även dom som accepterar att underhålla ekonomiskt för barnet, andra även att uppfostra det nyfödda barnet. Det finns dom som förnekar konsekvenserna. Det finns dom som flyr eller inte tar ansvaret, varken det ekonomiska, juridiska eller uppfostringsrätten som en plikt. Andra kan tex. förneka våldtäkten, vilket ger tecken på en mental förvirring.

 

EN KVINNA

Lika som en man, våldtäktskvinnan kan inte se konsekvenserna. Kvinnan belastas dessutom fysiskt av händelsen med mer eller mindre nio månaders graviditet. Händelsen kan vara glädje för en del och för andra ett tvång av olika grad. 

Våldtäktskvinnan kan vara den som gifter sig och skiljer sig ofta samt får barn med olika män, eller kvinnor som inte gifter sig alls men ändå vill ha barn. Kvinnor som föder och säga ifrån sina barn eller/och starta en familj till osv. Finns i modern tid kvinnor som i synnerhet föder många barn av ekonomiska intressen som barnbidrag, bostadsbidrag eller kvinnor som gifter sig med syfte att ärva efter makens död m.m. Dessa kvinnor visar tecken på en djupare frustration.

 

VÄRLDENS VÅLDTÄKTSMÄNNISKOR 

Dagens världs realitet är relaterad till den explosionsartade mänskliga demografin, vilken är i kontrast för den möjlighet till en mänsklig överlevnad i symbios med naturen och dess resurser som skulle kunna ges. Detta är ett bevis av att födandet i sig är en våldtäkt.

Födandet är inte en våldtäkt, så är det i den allmänna meningen… men, i den djupa VI - PR analysen är själva det sexuella förhållandet som inte är för att leda till att ”leva” (inte bara överleva) i nuvarande tid, är i sig en våldtäkt.

Våldtäkten förverkligas i tredje person via den mänskliga identitetsfrågan i första hand, dvs. att vi penetrerar eller vi blir penetrerade, vi insemineras, inplanteras i organen osv. för kunna sedan kunna föda. Alltså, du föder mot min vilja, samt att jag föder mot din vilja, eller, du föder utan att veta konsekvenserna. Vi föder genom att veta faran av dagens tid av den överbefolkade jorden, men inte ta ansvar för det. Vi föder barn med stor tveksamhet om en rimlig framtid eller utan en framtid för dessa nytillkomna. Idag FÖDER VI MOT NATURENS VILLKOR.

Vad menas då med att ”leva”? I djupaste av det allra djupaste, VI - PR:s tänkande ”leva” innebär individen som överlever med sin egen kroppsförmåga. Genom möjligheter till odling, bärplockning, jakt och fiske mm., lever den då i symbios i sin egen totala individuella frihet.

Av andra extremiska synsätt, av det mänskliga beteendet inom våldtäktsfrågor, relaterad till självmordsbeteenden där rasen riskerar att försvinna. Det är när människan ger sig till en sexuell njutning utan vilja att föda!

Individuell sexuell drift slussar oss till ren galenskap. Våldtäkten förverkligas i det omedvetna för en del, med nekande för andra och ett födande i dagens läge... DET ÄR EN DEL AV SJÄLVMORDS MEKANISMEN SOM DRABBAR MÄNNISKAN. 

Våldtäktsproblematiken blir mer komplicerad när frågan utbreds och när vi påstår att vi människor är alla ansvariga för mänsklighetens förintelse genom födandet! Vi, de medvetna och du som läser denna analys och har förstått innebörden, medvetna politiker som i högsta grad inte agerar som ansvarfulla människor och reder ut problemet, vi är de högsta straffbara ansvariga av mänsklighets bortgång i framtiden!

Å andra sidan vill jag minska ansvaret eller tom. fria från ansvaret och våldtäktsbeteckning hos ”de medvetna”, vilka föder barn idag pga. att dom tror på att föda är en nödvändighet för rädda sin egen familj, den bredare familjen, samhället, nationen, gruppen eller tron. Att det är just dom som kommer att överleva och leva vidare efter mänsklighetens delvis undergång.

 

Alltså, - Analysering av en händelse (våldtäkt) ovannämnd, den individuella beteende i relationen med samhällets liv och vårt makrokosmos i huvudtaget speglar det logistiska (hastighet, position, tids... osv.) i problem bearbetning.   

 

 

En blick över unika definitioner i arbetsmetodik för en LSP:

MENTALSJUKT SYNDROM (MSS)

Mentalsjukt syndrom är vår LSP språkliga definition för att definiera ett beteende som tillhör RELATION från människan till samhället eller miljö där individen eller gruppen befinner sig och påverkas av.

Ordet ”mental” är att föredra istället än ”psykiskt”.
”Mental” ordet pekar på beteende som i sin tur relateras till kroppen (rörelse, kemiska sammansättning, genetik, osv.) och ”psyket” (medvetet, omedvetet, förståelse, drömmar osv.) som utöver själva dynamiken med ordet ”syndrom” har fördel att folk som inte har vanan till specifika definitioner och begripa innehåll.  

MENTALSJUK JESUSKRISTSYNDROM. Relateras till exempel:
1, att ständigt förlåta, tro på ickevålds lösningar, se livet utan bekymmer osv.
2, exponera sig till ett medvetet lidande utan tanke om hämnd, osv. 3, resignation och hopp osv.

MENTALSJUK FEMINA SYNDROM (kvinnligt). Här har vi ett beteende med inriktning för fredlig gemenskap, omtänksamhet, ansvar, bekvämlighet, altruistisk.

MENTALSJUK MASCULUSSYNDROM (manlig). Han är den som strider (skyddar, virilitet, beslutsamhet, impulsivitet osv.)

MENTALSJUK ANIMALYNDROM (djur). Relateras till fanatiker sk. djurälskare. Dessa som grannar kan vara ett bekymmer.
Blindhet eller fixering som styr dessa individer gör att de lätt kan anmäla folk till behöriga myndigheter för det ena och det andra som realteras till det som de uppfattar som djurplågeri, de gör det utan att ta hänsyn till fakta. Relation till sådan extremism kan relateras till kemisk sexuell attraktion som sodomi i naturliga meningar, fenomenen i relation med den genetiska som finns hos homosexuella eller frambringad av livets olika omständigheter.

Alla dessa MSS (Mental Sjuka Syndrom) gör sig påminda via MAKTSJUKSYNDROM, KOMMUNIKATIONSPROBLEMATIK osv.

 

 

 

 Block II

 

LSP andra  - II block metodik (singel och grupp)

LSP ser och skapar de praktiska upplevelser som metodologi, där problemlösningar sker utan nödvändig assistans av tal och andra praktiska element i frågan som t.ex. angrepp via medicinering och andra stress (m.m.) faktor osv.

Stumma empirism” vill jag definiera steget där DU kan förflyttas till andra vardagsliv och mönster utan t.ex. förutsättningar eller andra påtryckningar som gör att RISKFAKTOR blir en väg till återfall eller fortsättningsvis omedvetet eller medvetet påtvingad rollen.

Sättet, metoder passar inte för alla psykbehov.

A) Narkotika, alkohol och annat som stör t.ex. centrala nervsystemet i kombination med andra psykiska faktorer kräver medicinering och där är gränser för avvänjning. I de fall kan stumma empirism komma i fråga som alltså sekundärt steg.

B) Mönsterbrytning av olika slag som relateras t.ex. till sekter, sexfixering, mobbare och offer är placering till området (enhet, kvarter, grupp osv.) där rörelsefrihet identifierar sig, stabiliserar, radikaliserar och får människan att återgå till ”normala”.

OBS! Både A)-och B) ha en möjlighet till som tredje steg att återuppstå i det pluralistiska samhället.

C) Där hot av olika slag för den enskilde och samhällets karaktär (massan, stora grupper osv.) läggningar, ”livsnära-egot” som t.ex. HBT, religion, sociala samt politiska finns att välja identifikationssamhället som t.ex. http://www.vi-pr.se/extraktioniskt_politik.htm homogena samhällets eller beteendesamhälle.

Utan så kallad terapi är det möjligt via ”IDENTIFIKATION” att lösa del av psykologiska tillstånd som stör eller belastar mänskligheten.

 

 

Erkännandet och makterna.

 

Erkännandet av sexförhållandet som en våldtäkt, vilket här analyseras, innebär att tron, institutioner, makter osv. kan raseras, förändras osv. En sådan händelse, för medvetandet, verkar inte vara aktuellt att föra vidare i djungels djupare undermedvetna mänskliga mekanism, där RÄDSLA är en av sanningarna som bromsar och förbjuder oss att SE och AGERA.

ACCEPTANS

Acceptans är nyckelordet till en ny syn av mänsklighetens förändring.

Ekvation till ACCEPTANS

+ à  SER = ERKÄNNA = MEDVETET = VILJA = MOD: AGERA.

POSITIV. Konstruktiv.

- (minus) à BLINDHET – FÖRNEKANDET – OMEDVETANDET – MAKTMISSBRUK – RÄDSLA = PASSIVITET.

NEGATIVITET. Destruktiv.

Resultat: ÖVERENSKOMMELSE MED SIG SJÄLV 

Acceptans av detta slag som vi föreslår, förklarar, analyserar och ger (agera) en praktisk betydelse, och den motverkar även resignation, för resignation har negativa förankringar.

ERKÄNNA

 

Ett erkännande av den goda sexupplevelsen och i den en motsägelsefull händelse o.s.v. är ett sätt att förändra färg, avseende att skapa med fantasin en ny värld som börjar just då när händelserna sker eller har skett, med eller emot vår vilja. Det är överlevnadsmekanismen som skall starta och inte självmordstankarna… Att acceptera händelsen och att vara med för att påverka att sådana händelser tar den positiva riktningen så att detta inte händer i framtiden. Människan formar med tiden det nya beteendet och skapar en ny mänsklig mekanism, där den s.k. våldtäkten inte kommer att finnas varken medvetet eller omedvetet. Att erkänna det är en befrielse, ett läkningstillstånd.

Idag behandlar VI-PR dom upplevelserna med s.k. acceptans (acceptanser). Vi ser inte händelser med plus eller minus, för eller emot, vara eller inte vara, vi tar händelserna som ett existensfaktum och följer vägen som inte skapar frustrationer, konflikter, motstånd eller provokation. Men vi löser händelserna genom att vara här och nu med förståelse för en anpassningsbar metodik.

Alltså, vi anser att det centrala problemet är KOMMUNIKATION, UPPFATTNINGSFÖRMÅGA, REALISATION AV HÄNDELSER I TID SOM VI LEVER HÄR OCH NU. Vi ser bara en väg till en upplösning, lösning och vidare existens. Ser händelser med en enda riktning d.v.s. den POSITIVA. Gör det medvetna positivt, optimistiskt, glad, alltså bara en tro: DIG och inte händelser. Det slussar oss dels in i den andra analysen i VI-PR av den icke tänkande individen, den individuella friheten.

Pedagogik, hjälp, terapi, upplopp, bearbetning (kalla det vad du vill). Detta sker genom att tänka positivt. Positivism, som i sig är ett val. Val, i tidens oförmåga till KOMMUNIKATION, är räddningen, nyckeln, sättet, synen, vägen och ledandet till självförsvarsmekanismen, omstruktureringsformgivningen, den FRAMTIDA NYA MÄNNISKAN IDAG OCH IMORGON!

Våldtäkt är i första hand då det skapas en fara för livet och i andra hand då den erövrar den individuella friheten.”

 

 

KONFRONTATION

LSP med konfrontation är att öva sig där det är möjligt som t.ex. enklare problematik som chock eller trauma efter en bilolycka, natträdsla m.m., missbruk och risk, påverkan, idé fixering enklare till djupare samt deras rot i utvidgning osv. Vid svårare händelse som drabbar barn som t.ex. LVU problematik, förlust av anhörig, integration, allvarlig personlighetsinskränkning osv.

Meningen är att spränga problem i bitar och sedan transferera medvetandet till en total återställning med inkorporerad självförtroende som grundskydd. Olika val finns som t.ex. återställa gamla, nya eller gemensamt vald riktlinje i en del eller helt självständig kontinuitet med eventuellt periodvis stöd.  

Se detta i relation t.ex. med block II på B.

Härmed ett exempel gällande homofobi, för att motverka dagens extremism kring HBTQ problematik är att själv utsätta sig till förändring som heterosexuell till annan entitet som bilden visar Därtill är det lättare att kunna hantera frågan kring analyser, frågor och slutsatser. Kom ihåg att dessa "andra" har upplevt den andra sidan och alltså upplevt egen bild som heterosexuella och det vill säga allt annat kring det som gäller diskriminering osv. HOMOSEXUELLA extremister behöver i sin tur söka till bearbetning av deras identitet för att kunna i moderna samhället se gränser om vad som är acceptans...

 

 

ÅTERUPPBYGGNAD

Återuppbyggnad metodik med syfte att kanalisera relation så att samhället enas.

Det gör man genom att aldrig någonsin bryta familjerelation som t.ex. barn som säger sig inte vilja träffa sina föräldrar mer, skilsmässobarn som splittras, omhändertagna barn som manipuleras, arbetsbörda eller studier som delar ”behöriga” till långa avstånd med risk att kommunikation försvagas och dör ut osv.

Känslomässig dividering skall återigen återföras till det normala och dvs. återta kommunikation i den balansnivå som var skapats av biologiska  känslor från första början. Med det biologiska gäller föräldrar, syskon, släkt. Känslomässig relation med den okända som man delar livet med och starka intryck i livet som t.ex. den man gifter sig med, ny släkt, kompisar, bästis.  

Med det menas att relationens navelsträng klipps inte och genom det underhåller man SAMHÄLLETS grupp, osv. en CENTRALISERINGS anda som räknas nödvändig för identifikation, överlevnad, trygghet och viljestyrka.

De biologiska relationerna har ett värde. De ”Kära” har ett annat värde. Dessa ”värden” är för medvetandet själva livsenergin.

Båda skall följas av kurator med syftet att lära sig förstå mening och sätt att hantera det med t.ex. gränser, attityd, tidsmässigt osv.

 

 

Tor Svärdtorp

 

AVSLUTNING

Ett allmänt råd.

Du som har blivit våldtagen, drabbad av våld, du som lider av depressioner, du som har upplevt trauman och tragedier, du som är förtryckt och är frihetssökande, ser händelserna med en positiv mening istället för negativt. Men bara då DU lindrats och förmodligen räddas ifrån dessa frustrationer. Genom att då ta del av vår inlärningsinformation hittar du säkert just svaren som passar för DIG. Välkommen till oss.

 

http://vi-pr.se/